Yüzlerce Çocuğu Suçtan Kurtaracaklar

AJANS ÜNİVERSİTE-Efe SÖNMEZ

İÜ ve Bahçeşehir Üniversitesi ortaklığında yürütülen “Hayata Bir Çocuk, Bir Çocuğa Hayat” projesi, Gaziosmanpaşa ve Fatih’ten yüzlerce çocuğun hayatını değiştirmeyi hedefliyor.

İÜ Mühendislik Fakültesi tarafından başlatılan projenin yürütücülüğünü Prof. Dr. Sıddık Yarman yapıyor. Proje dâhilinde buz pisti, grafiti, kürek, dalış, peyzaj, tarih dede, drama ve terapi atölyeleri gerçekleştirilecek; mesleki eğilim ve girişimcilik danışmanlıkları verilerek çocuk ve ailenin kötü ortamdan uzaklaştırılması sağlanacak. Proje kapsamında Fatih Balat’ta, “Albatros” adında bir merkez kuruldu. Matematikçi, istatistikçi, psikolog ve psikiyatristlerin de bir arada çalışacakları projede 88 kişi görev alıyor.

Ailelerine de Ulaşılacak

Aynı bölgeden göç almaları ve benzer suç oranlarına sahip olmaları nedeniyle seçilen Fatih ve Gaziosmanpaşa’dan, kaymakamlıklar aracılığıyla belirlenen okullardaki çocuklara, davranış bozukluklarını tespit etmek amacıyla anket yapılacak. Anket sonucunda davranış bozukluğu tespit edilenler, bu bozukluklarının giderileceği atölyelere yönlendirilecekler. Yapılan farklı atölyeler sonucunda çocuğun çevreye yönelik bakış açısının değiştirilmesi, hayal gücü ve yaratıcılığının arttırılması, arkadaş ortamında güçlü ilişkiler kurması, kendini gerçekleştirmesi gibi kazanımların sağlanması bekleniyor.

Projede yaş aralığı 8 ile 29 olarak belirlendi. Çocuklarda 8 ile 13 yaş aralığında davranış bozukluklarının fark edilip önlenmesine; 12 ile 18 yaş aralığında bozulmuş davranışların iyileştirilmesine; 18 ile 29 aralığında ise kişinin durumun farkına varmasının sağlanmasına yönelik çalışmalar yapılmak suretiyle gelecek nesillerin kurtarılması doğrultusunda çaba harcanacak.

“Davranışların Bozulması Engellenebilir”

Proje ile çalışma kapsamına alınacak çocukların ailelerine de ulaşılmak isteniyor. Eğer aile içinde bir geçimsizlik, maddi ya da ruhsal anlamda bir sorun varsa, devreye KOSGEB, İŞKUR, Mesleki Eğilim Danışmanları ve psikologlar giriyor, çocuğun ailesine yönelik de gerekli uygulamalarda bulunuluyor.

Projeye ilişkin bilgi veren Genel Koordinatör Yrd. Doç. Dr. İnci Zaim Gökbay, projenin asıl hedefinin, suçun oluştuğu zeminin tespit edilip buraya müdahalede bulunulması sayesinde suç işlemenin önüne geçmek olduğunu söyledi.

Bir kişinin ailesi, çevresi ya da eğitim ortamından aldığı davranış bozukluklarının engellenememesi durumunda, bunların daha sonra suça zemin oluşturacaklarını belirten Yrd. Doç. Dr. Gökbay, “Eğer biz bu zeminde yaşayan kişilere ulaşabilir ve o davranışın bozuk bir davranışa dönüşmesini engelleyebilirsek, ailesine, çevresine ve eğitim ortamına müdahalede bulunup o zeminde herhangi bir noktayı değiştirebilirsek, o davranış biçiminin bozulmasını engellemiş oluruz” ifadelerini kullandı.

Her atölyenin beyindeki ya da fiziksel gelişmedeki bir noktaya etki ettiğini belirten, oluşturdukları modelle çocukların hangi davranış bozukluklarına sahip olduklarını belirlediklerinin altını çizen Yrd. Doç. Dr. Gökbay, amaçlarının bu ortamdan rahatsız olan ama ortamın bir parçası olmak istemeyenleri kazanmak olduğunu kaydetti.

Koordinatör Yrd. Doç. Dr. İnci Zaim Gökbay, bu atölyelerin hepsinin altında çok derin matematiksel modellerin yattığına ve bu modellerle adımlar atan bir ekibin söz konusu olduğuna vurgu yaparak, “Bu proje, bir sosyal sorumluluk projesi değil, sosyal sorumluluk yükünü taşıyan ciddi bir mühendislik projesidir. Biz gerçekten o çocukların, bu proje bittiğinde de bir şeyler kazanmalarını istiyoruz. Bozuk olan davranışlarını düzeltmeyi ve bununla nasıl başa çıkacaklarını öğrenmelerini arzu ediyoruz” şeklinde konuştu.