Yükseköğretimde Uluslararasılaşma Çalıştayı Gerçekleştirildi

AJANS ÜNİVERSİTE

İÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak’ın başkanlık yaptığı “Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Yükseköğretimde Uluslararasılaşma Stratejisi Komisyonu”, Üniversitelerdeki Uluslararasılaşma Stratejisi I. Çalıştayı’nı 9-10 Nisan 2016 tarihlerinde Ardahan Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirdi.

Üniversitelerarası Kurul’un 233. toplantısında Türkiye’nin Yükseköğretimde Uluslararasılaşma Stratejisi konusunda bir rapor hazırlamak üzere oluşturulmasına karar verilen geçici komisyon başkanlığına İÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak seçilmişti. Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Yükseköğretimde Uluslararasılaşma Stratejisi Komisyonu’nda şu isimler yer alıyor: Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Korkmaz, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Doğan, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hikmet Koçak, Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Filiz Kılıç ve Bilgi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman.

Çalıştay İÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak’ın Başkanlığında Toplandı

İstanbul Üniversitesi Rektörü ve Komisyon Başkanı Prof. Dr. Mahmut Ak, “Ülkemizin yükseköğrenim politikası gereği bir uluslararasılaşma stratejisinin belirlenmesi bakımından bu komisyonun oluşturulması çok önemli bir adımdır. Coğrafi konumu, bünyesindeki uluslararası öğrenci sayısı ve bu alanda kat etmiş olduğu yol bakımından çalıştayın Ardahan’da yapılması çok yerinde bir tercihtir” dedi.

Türkiye’de Yükseköğretim ve Uluslararasılaşma Konuşuldu

Üniversitelerdeki Uluslararasılaşma Stratejisi I. Çalıştayı’nda komisyon üyeleri tüm dünyada yükseköğretimin temel bir unsuru ve eğilimi haline gelen uluslararasılaşma konusunda geliştirilecek politikalar, stratejiler ve yapılacak çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundular.

Üniversitelerdeki Uluslararasılaşma Stratejisi I. Çalıştayı’nda, bugüne kadar bu alanda yapılmış çalışmalardan yararlanarak Türkiye’nin yükseköğretim ve uluslararasılaşma konusunda bugünkü konumunu ortaya koyan bir rapor hazırlandı. Çalıştay sonunda komisyon tarafından hazırlanan rapor, ÜAK’ın ilk toplantısında üyelerle paylaşılacak.

Çalıştayda İÜ Rektör Danışmanı ve İÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Prof. Dr. Ergün Yolcu ve İÜ Uluslararası Akademik İlişkiler Kurul Başkanı Doç. Dr. Yeşim Özer de bulundu.

Çalıştayın tamamlanmasının ardından Ardahan Kalesi, Yanık Cami ve Ardahan Kongre Binası gezildi.

İÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü