Yerleşke Atık Sularımızı Arıtarak Geri Kazanıyoruz

AJANS ÜNİVERSİTE- Burcu GÜLER

Aerobik Granül Çamur Teknolojisi (AGS) kullanılarak yapılan arıtma sistemi, Türkiye’de ilk kez İÜ Avcılar Yerleşkesi’nde uygulanmaya başlandı. Projenin genel amacı, yerleşke atık sularını AGS Teknolojisi ile arıtmak ve arıtılmış suyun sulama suyu olarak yeniden kullanımını sağlamaktır.

Projeyi yürüten İÜ Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülsüm Yılmaz, AGS Teknolojisi’nin kullanımının son on yılda ivme kazandığını belirterek bu teknoloji ile doktora sonrası araştırma için gittiği Avustralya’da tanıştığını söyledi. Teknoloji üzerinde Avustralya’da çalışmalar yapan; Türkiye’ye döndükten sonra çalışmalara devam eden; 2007 yılında AGS Teknolojisi’nin farklı başlık altında incelendiği bir projeyi TÜBİTAK’a sunduklarını belirten Doç. Dr. Yılmaz, “İlk sunduğumuz projenin TÜBİTAK’tan onay almasının ardından hemen ikinci projeyle ilgili çalışmalara başladık. Proje hem güncel olduğu hem de geri kazanım sağladığı için kabul edildi” dedi.

DSC_0012

Projenin amacının, atık suları arıtmanın yanı sıra suyu uygun bir teknoloji ile geri kazanmak olduğunu ifade eden Doç. Dr. Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: “Arıtma dediğimiz olay, kirliliği, çevreye zarar vermeyecek seviyelere indirmektir. Suyun içerisindeki kirliliği, doğaya en az zarar verecek şekilde arıtmaya çalışmaktır. Ama günümüzde enerji ve geri kazanım çok önemli konular hâline geldiği için bu şekilde gerçekleştirilen arıtmadan pek söz edemeyiz.”

Artık hiçbir şeyin atık olarak değerlendirilmediğini belirten Doç. Dr. Yılmaz, “Arıtma yapmak yerine en az enerji tüketen, maliyeti düşük, geri kazanımı olan ve en az atık üreten teknolojileri geliştirmeye çalışıyoruz” dedi.

Sistemde gerçek atık suyla çalışıldığından, yerleşke atık sularının arıtıldığı sistemi barındıran konteynır, atık suların yerleşkeden çıkmadan önce toplandığı kanalın yakınına kuruldu. Konteynırın içinde iki adet pilot ölçekli (30 litre hacimli) reaktör var. Ardışık kesikli reaktör sistemini kullandıklarını söyleyen Doç Dr. Yılmaz, “Sistem kesikli çalıştığı için gelen atık suyu depolayarak çalışıyoruz. Biyolojik arıtmanın prensibi, atık suyun içinde kirlilik dediğimiz ve mikroorganizmalar için besin maddesi olan organik madde, azot ve fosforu, mikroorganizmanın çoğalması için kullanmasını sağlarken; atık suyu da bu maddelerden arıtmış oluyoruz. Reaktör sistemi, bir döngü boyunca besleme, havalandırma ve çöktürme işlemlerinden oluşuyor. Besleme durduktan sonra havalandırma işlemini yapıyoruz. Arıtma tamamlandığında çöktürüyoruz. Çöktürme işlemi gerçekleştikten sonra mikroorganizma suyun birbirinden ayrılmasıyla suyu arıtmış oluyoruz” şeklinde konuştu.

Arıtmada atık suyun içindeki kirlilik mikroorganizmaya (biyokütleye) dönüştürülmektedir; bu biyokütlenin zamanla sistemden uzaklaştırılması gerekiyor. Uzaklaştırılan biyokütleye atık çamur dendiğini söyleyen Doç. Dr. Yılmaz, bu çamurun da bertaraf edilmesi gereken bir problem olduğunu ve bunu da geri kazanmanın yollarını araştırdıklarını belirtti.

Arıtılan su sulama için kullanılıyor, katı forma getirilen mikroorganizmadan ise ticari bir ürün elde ediliyor. Böylece, bu teknoloji, sıfıra yakın bir atıkla uygulanmış oluyor. Bu da, bu projenin en önemli kazanımlarından birini oluşturuyor. Pilot ölçekli reaktörde yaklaşık 70 litre su arıtılabiliyor. Buna göre iki reaktörde toplam 140 litre su arıtılmış oluyor. AGS Teknolojisi ile çalışılan bu sistemin en önemli özelliği, çok küçük hacimli reaktörlerde çok fazla mikroorganizmanın tutulması, arıtmanın çok kısa sürelerde gerçekleştirilmesi. Ayrıca bu teknoloji sayesinde, harcanan enerji miktarı düşüyor. Kullanılan reaktör küçükse arıtma işleminin gerçekleştirilmesi için gereken alan konusunda da sıkıntı çekilmiyor.

Bu sistemin Türkiye’de de uygulanabileceğini belirten Doç. Dr. Yılmaz, sözlerini şöyle tamamladı: “Çevreyi korumak için ileri arıtma teknolojileri kullanılarak, sıfıra yakın atık üreten teknolojilerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması gerekiyor.”