“Yeni(lenen) Medya” Raflarda

AJANS ÜNİVERSİTE- Esra MUTLU – Elif DARICI

“Yeni(lenen) Medya”, hayatlarımızın ayrılmaz bir parçası hâline gelen medyanın bu dönüşümünü anlatıyor. Medya artık yalnızca ajanslardan ve günlük gazetelerden ibaret değil. Herkesin haberci edasına bürünmesi neticesinde, herkes bu “güçlü organizma”nın bir parçası oldu. Eser medyanın bu dönüşümünü anlatması yönüyle büyük önem taşıyor. KOCAV Yayınları’nın altıncı kitabı olarak yayımlanan “Yeni(lenen) Medya”, aynı zamanda Akademi Dizisi adıyla devam edecek olan serinin ilk kitabıdır.

Sanal Dünyanın Gözetimindeyiz
Söze “Medya Medya Söyle Bana” diyerek başlayan kitap, aslında ilk bakışta vermek istediği mesajı biz okuyuculara iletiyor. Günlük hayatımızın bir parçası olan medya, sosyal medya aracılığıyla her an habere, bilgiye erişme imkânı tanır hâle geldi. İnsanlar, kendilerini sanal ağlarla dünyaya bağlamadan yaşayamaz durumdalar artık.

Teknolojinin gelişmesiyle medyada yaşanan değişimleri anlatmak ve anlaşılır kılmak üzere hazırlanan “Yeni(lenen) Medya” kitabı, sekiz makaleden oluşuyor. Sekiz makalede, temel iletişim olgusundan başlayarak hem gün be gün yenilenen medya hem de yeni medya kavramı ana hatlarıyla ele alıyor.

İletişimin tanımı, süreçleri ve iletişim üzerine yapılan çalışmaları kapsayan, kitabın “Sadece İletişim” başlıklı ilk makalesi, Yrd. Doç. Dr. Mesut Aytekin tarafından kaleme alındı. Televizyonun irdelendiği, nasıl bir etkisi olduğuna ışık tutan “Televizyon ve Etkileri” adlı makale, İÜ İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Sinema Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Ümit Sarı tarafından yazıldı.

Kamuoyu oluşturmada önemli bir yer tutan televizyon haberciliğinin değerlendirildiği “Televizyon Haberciliği” isimli makale, Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Sinema Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Aslı Yurdigül’e ait. İnternetin ve televizyon yayıncılığında görülen değişimin yolunu açan teknolojilerin gelişiminin bir arada yorumlandığı “İnternet ve Değişen Televizyon Yayıncılığı Teknolojileri” makalesi, Arel Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Onur Akyol’un imzasını taşıyor.

Demokrasinin gelişmesi ve yerleşmesinde önemli rol oynayan yerel televizyonların işlevleri ve problemlerinin incelendiği “Yerel Televizyon” başlıklı makale, Yrd. Doç. Dr. Mesut Aytekin; teknolojinin gelişmesiyle ortaya çıkan yeni iletişim ortamlarının ele alındığı “Yeni’sini Arayan İletişim” isimli makale ise Yeni Yüzyıl Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yelda Özkoçak tarafından hazırlandı.

TRT Muhabiri Ali Artmaz, “Toplumsal Paylaşım Ağlarının Siyasal İletişimde Kullanımı” başlıklı makalesinde sosyal ağları irdeliyor. Medyanın ticari yönünü ortaya koymayı amaçlayan ve reklamları okumaya yönelik olan “Kültürlü Reklamlar” adlı makale ise İÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo Televizyon Sinema Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Ayşe Burhan Aytekin tarafından yazıldı.

Kitabı seçkin kitapçılardan, D&R, kitapyurdu.com ve idefix gibi internet kitap satış sitelerinden temin edilebilirsiniz.