Yenikapı Transfer Noktası ve Arkeopark Alanı

Marmaray ve Metro projeleri dahilindeki Yenikapı aktarma istasyonu inşaatı esnasında meydana çıkarılan ve Ortaçağ’da İstanbul’un en önemli limanlarından olan “Theodosius Limanı”nda hâlen devam eden kurtarma kazıları, on binlerce arkeolojik eserin yanı sıra dünyanın en geniş Orta Çağ tekne koleksiyonunu İstanbul’a hediye etti. Kazılarda bulunan batık gemi kalıntılarından 28 adedi üzerindeki bilimsel çalışmalar İÜ Edebiyat Fakültesi, Su altı Kültür Kalıntılarını Koruma Ana Bilim Dalı tarafından sürdürülüyor. En eskisi yaklaşık 1500 yaşında olan ve bu süreçte doğanın yıkıcı gücüne maruz kalan ahşap kalıntıların restorasyon işlemleri ise uzun soluklu bir restorasyon çalışması gerektiriyor. Çeşitli kimyasal maddeler emdirilerek sağlamlaştırılacak olan gemiler bu çalışmanın ardından ziyaretçilerini ağırlamaya başlayacak. Daha kazılar esnasında hem bilim çevrelerinin hem de kamuoyunun büyük ilgisini çeken bu paha biçilmez koleksiyonun restorasyon çalışmalarının ardından sergilenmesiyle kuşkusuz daha geniş kitleleri cezbetmesi ve özellikle kültür turizmine büyük katkı yapması bekleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi “Yenikapı Transfer Noktası ve Arkeopark Alanı” proje yarışmasıyla kurtarma kazılarında bulunmuş olan arkeolojik eserlerin uygun bir şekilde sergilenmesi için çalışmalara başladı.

YENİKAPI TRANSFER NOKTASI VE ARKEOPARK ALANI

1

Marmaray ve Metro projeleri dahilindeki Yenikapı aktarma istasyonu inşaatı esnasında meydana çıkarılan ve Ortaçağ’da İstanbul’un en önemli limanlarından olan “Theodosius Limanı”nda hâlen devam eden kurtarma kazıları, on binlerce arkeolojik eserin yanı sıra dünyanın en geniş Orta Çağ tekne koleksiyonunu İstanbul’a hediye etti. Kazılarda bulunan batık gemi kalıntılarından 28 adedi üzerindeki bilimsel çalışmalar İÜ Edebiyat Fakültesi, Su altı Kültür Kalıntılarını Koruma Ana Bilim Dalı tarafından sürdürülüyor. En eskisi yaklaşık 1500 yaşında olan ve bu süreçte doğanın yıkıcı gücüne maruz kalan ahşap kalıntıların restorasyon işlemleri ise uzun soluklu bir restorasyon çalışması gerektiriyor. Çeşitli kimyasal maddeler emdirilerek sağlamlaştırılacak olan gemiler bu çalışmanın ardından ziyaretçilerini ağırlamaya başlayacak. Daha kazılar esnasında hem bilim çevrelerinin hem de kamuoyunun büyük ilgisini çeken bu paha biçilmez koleksiyonun restorasyon çalışmalarının ardından sergilenmesiyle kuşkusuz daha geniş kitleleri cezbetmesi ve özellikle kültür turizmine büyük katkı yapması bekleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi “Yenikapı Transfer Noktası ve Arkeopark Alanı” proje yarışmasıyla kurtarma kazılarında bulunmuş olan arkeolojik eserlerin uygun bir şekilde sergilenmesi için çalışmalara başladı.