Yeni Nesil İnsansız Hava Araçları Yeni Çözümler Getiriyor

AJANS ÜNİVERSİTE-Esra MUTLU

Proje kapsamında Türkiye’de ilk defa kullanılacak olan yeni nesil İHA sistemleri ile başta orman yolları planlanması olmak üzere farklı ormancılık uygulamalarına yeni yaklaşımlar  ve yeni çözüm olanakları getirmeyi amaçlıyor.

İÜ Orman Fakültesi Öğretim Üyeleri Yrd.Doç.Dr. Mustafa Akgül, Prof.Dr. Murat Demir, Doç.Dr. Tolga Öztürk, Dr. Hüseyin Yurtseven, Bursa Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Abdullah Emin Akay ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Dr.Sercan Gülci’nin yer aldığı proje, santimetre hassiyetindeki veri seti ile projelendirme çalışmalarına yeni bir boyut getiriyor.

“Çevreye Duyarlı Yol Planlanması İçin Hassas Veri Setleri Oluşturmayı Hedefliyoruz”

Proje Yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Mustafa Akgül, projenin hedeflerini açıklarken İHA kullanılarak geliştirilecek yüksek çözünürlüklü sayısal arazi modelleri ile orman yollarının projelendirilmesinde önemli bir faktör olan kazı-dolgu hacimlerinin gerçeğe en yakın miktarlarda hesaplanmasının mümkün olduğunu dile getirerek, “İHA kaynaklı üretilen sayısal veri setlerinin proje maliyetinin belirlenmesinde önemli çıktılar sağlayarak, büyük ölçeklerde dahi güvenilir bilgiler  sunmasını bekliyoruz” açıklamasında bulundu. Ayrıca orman yolu güzergâhı tespitinde İHA kaynaklı elde edilen sayısal altlık ve kızıl ötesi hava fotoğraflarının kullanılması ile yol planlaması sırasında çevre zararını minimuma indirecek alternatif yol güzergâhlarının değerlendirilebileceği belirtti. Mevcut güzergah belirleme yöntemlerinden, farklı olarak, çok sayıda alternatif arasından optimum güzergahın belirlenmesine imkan veren bu sistemin çevre dostu yol çalışmaları için öncü bir çalışma olacağı vurguladı.

IMG-20141116-WA002

“Çalışma Alanında Santimetre Hassasiyetinde Veri Sağlayabileceğiz”

Dr. Hüseyin Yurtseven, “Günümüzde her disiplinde olduğu gibi ormancılık çalışmalarında da yüksek hassasiyette veri temini planlama aşaması için çok önemlidir. İHA sistemleri istenilen zamanda, en kısa sürede ve yüksek hassasiyette veri teminine imkân sağlaması açısından büyük önem arz etmektedir” açıklamasında bulundu. Ayrıca, uçuş planlaması sırasında irtifa yüksekliği ve bindirme oranlarına göre santimetre duyarlılığına sahip hava fotoğrafları ve hava fotoğrafları üzerinden üretilecek mekânsal veriler ile planlamada maksimum hassasiyetin hedeflendiği belirtti.

“Geniş Kullanım Alanları Var”

Prof. Dr. Murat Demir ve Doç.Dr. Tolga Öztürk, ülkemizde ilk defa İÜ (İstanbul Üniversitesi) tarafından temin edilen yeni nesil İHA sistemlerinin yurt dışında başta askeri uygulamalar olmak üzere, jeolojik ve meteorolojik araştırmalar, arkeolojik alanların incelenmesi, radyasyon seviyesinin incelenmesi, heyelanların incelenmesi doğal afet yönetimi, uluslararası sınır devriyesi, orman yangını tespiti, deformasyon analizi, maden ocaklarının 3B değerlendirilmesi, yeryüzünün haritalanması ve şehir veya arazi modellemesi gibi birçok alanlarda bilimsel araştırma ve uygulama amaçlı kullanılmaya başlandığını belirtti. Ayrıca, deneme uçuşları kapsamında yapılan ilk görüntü alımlarında İÜ Eğitim, Araştırma ve Uygulama Ormanı, Orman Fakültesi Bahçeköy yerleşkesine ait görüntülerde görüntü zenginleştirme teknikleri ile yüksek çözünürlüklü veriler elde ettiklerini ifade etti.

20141117_152812

“Yüksek Çözünürlüklü 3B Sayısal Yükseklik Ve Yüzey Modeli Sağlıyoruz”

Prof. Dr. Abdullah E. Akay, güncel ve anlık 3B verilerin hızlı bir şekilde elde edilmesine imkan sağlayan İHA sistemi ile planlama ve karar verme aşamalarında önem taşıyan sayısal yükseklik ve modellerinin kolaylıkla elde üretildiğini belirtti. Ayrıca, fotogrametik yöntemlerle elde edilen 3B nokta bulutları kullanılarak, alandaki objelerin 3B sayısal yüzey modellerinin elde edilebilmesinin önemini vurguladı.

“Doğal Afetler Sonrası Alan Kontrolü Mümkün”

Ülkenin içinde bulunduğu iklim kuşağı nedeniyle başta orman yangınları olmak üzere farklı doğal afetlere açık olduğunu belirten Prof. Dr. Murat Demir bu gibi olası bir doğal afet durumunda mevcut envanterin hızlı bir şekilde ortaya konulmasında İHA’ların yararlı olacağını düşündüklerini ifade etti. Bu sayede yetkili merciye en güncel veri en hızlı ve doğru şekilde sunulabileceğini söyledi.

Deneme uçuşları sırasında İÜ Eğitim Araştırma ve Uygulama Ormanı sınırları içerisinde kalan alanda gerçekleştirilen çalışmalar ile uydu görüntüleri üzerinden elde edilen verilerle kıyas edilemeyecek düzeyde yüksek çözünürlüğe ve mekânsal doğruluğa sahip hava fotoğrafları elde edildi. Proje kapsamında araştırma ormanının tamamı için uçuşlar yapılacak.

2

“Ekolojik Tabanlı Planlamaya Katkıda Bulunacak Veriler”

Dr. Sercan Gülci, “İHA ve gelişmiş teknik ekipmanlarının,hassas ormancılık gibi ekolojik planlama yaklaşımlarını zenginleştirecek birçok seçeneği bulunmaktadır. Çoklu disiplinler çalışmaları içeren çevresel etki değerlendirme veya stratejik olarak gerçekleştirilecek ekolojik yaklaşımların gerçekleştirildiği konularda da etkin bir araç olarak tercih edilebilir” diyerek projelerde zamansal ve maliyet açısında katkılar yeni değerler katacağını ifade etti.

“Proje İnterdisipliner Çalışmalara İvme Kazandıracaktır”

Orman İnşaatı ve Transportu Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mesut Hasdemir projenin öncü bir  çalışma olduğunu ve proje tamamlandığında verilerin sınanmasıyla başka çalışmalara bir vizyon sağlayacağını, böylelikle ormancılık disiplinin gereği bir çok interdisipliner çalışmaya ivme kazandıracağını kaydetti.

fakülte 3B

acık maden sahası