Yeni Çapa ve Cerrahpaşa Projesi’nde Hedef 2017’de Temel Atmak

AJANS ÜNİVERSİTE- Ece Esra KARABULUT

“Yeni Çapa ve Cerrahpaşa Projesi” kapsamında sürdürülen çalışmalar emin adımlarla yürütülüyor. 2009 yılında başlatılan projenin önündeki en önemli engel Çapa Yerleşkesi’nin sadece %50, Cerrahpaşa Yerleşkesi’nin ise %75’inin tapusunun İstanbul Üniversitesi’ne ait olmasıydı. Bu nedenle öncelikle yerleşkelerin tapudaki parçalı yapısının giderilmesi ve yerleşkelerin tamamının tapularının alınması için çalışıldı.

Tapular Artık İstanbul Üniversitesi’nin

Yoğun bir çalışma, bürokratik süreçlerin sıkı bir şekilde takip edilmesi ve atılan binlerce imzanın sonunda hem Çapa hem de Cerrahpaşa Yerleşkelerinin tapuları 3 Aralık 2013’de İstanbul Üniversitesi’nin oldu.

“Yerinde Yapılanma” Kararının Alınması Sağlandı

Projenin gerçekleştirilmesindeki ikinci önemli engel ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) planlarına, İÜ Çapa ve Cerrahpaşa Yerleşkelerinin “İl Dışına Çıkarılma” kararının işlenmiş olmasıydı. Yapılan yoğun çalışmalar ve çok sayıda görüşmenin sonucunda bu engel de aşılarak planlara “İÜ Çapa ve Cerrahpaşa Yerleşkelerinin Yerinde Yapılanması” kararının işlenmesi sağlandı.

Tüm bunlar yapılırken diğer taraftan da resmi prosedürlerin yerine getirilmesi, projelerin hazırlanması ve finansmanın bulunması için büyük çaba harcandı. Gerekli izin ve desteklerin alınabilmesi için Başbakanlık, Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı, YÖK, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İBB ve Fatih Belediyesi ile görüşmeler yapıldı. 2012 yılında dünya çapındaki büyük hastanelerin nasıl yapılandığını yerinde görmek için ABD, Dubai, İtalya ve Almanya’ya gidilerek incelemelerde bulunuldu. Hazırlanan projeler İÜ öğretim üyelerinin dikkatine sunularak fikirleri alındı ve talepler doğrultusunda gerekli düzeltmeler yapıldı.

İnşaatların yapımı için görüşmeler yapılan TOKİ ile 2013 yılında ön protokol imzalandı. 2014 yılında Çapa ve Cerrahpaşa Yerleşkelerinin Avan Projeleri tamamlandı. 2014 yılında ayrıca Uygulama Projeleri ihalesi de tamamlanarak 28 Kasım 2014 tarihinde Uygulama Projeleri için işe başlandı. 1 yıl içinde Uygulama Projesinin tamamlanması hedefleniyor.

Temel 2017 Yılında Atılacak, İnşaatlar 3-4 Yıl İçinde Tamamlanacak

Projelerin temelinin 2017 yılında atılması hedefleniyor. Tüm çalışmalar bu hedefi gerçekleştirecek şekilde yürütülüyor. İnşaatların, başladıktan sonra 3-4 yıl içinde bitirilmesi planlanıyor.

Tüm bu çalışmalar yürütülürken yerleşkelerdeki tarihi binaların restorasyonu için de gerekli işlemler yapıldı. Cerrahpaşa Yerleşkesi’nde 4, Çapa Yerleşkesi’nde 8 tarihi binanın koruma ve restorasyonu için çalışmalar devam ediyor.

Untitled-1
İÜ Çapa ve Cerrahpaşa Yerleşkelerinin tapuları 3 Aralık 2013’te İstanbul Üniversitesi’nin oldu. 2013 yılında TOKİ ile ön protokol imzalandı. Protokol, bir ay içinde Başbakanlık tarafından onaylandı. Temellerinin 2017 yılında atılması planlanan “Yeni Çapa ve Cerrahpaşa Projesi”, modern ve çağdaş bir fiziksel altyapı sunuyor.

Modern, Depreme Dayanıklı ve Sürdürülebilir Binalar Yapılacak

“Tarihi mirası korumak, geleceği tasarlamak” prensibiyle oluşturulan Yeni Çapa ve Cerrahpaşa Projesi’nde modern ve tarihi binalar sürdürülebilir bir anlayışla bir araya getirildi. Master Planın kalbi olan tarihi binalar, idari ve sosyal amaçlara hizmet için düzenlendi. Yeni Çapa ve Cerrahpaşa Projesi’nde etkili bir erişim sistemi planlaması yapıldı.

Yerleşkeler içindeki araç dolaşımı sadece acil durum ve itfaiye araçları için öngörülüyor. Öğrenciler, öğretim görevlileri, hastane ziyaretçileri ve çalışanların dolaşımı, ayrı noktalardan girişler ve kendileri için ayrılmış yatay ve düşey bağlantılar kullanarak sağlanıyor.

Yaya dolaşımı, ana binaları bağlayan bir dizi köprü sayesinde yerleşkeler içerisinde farklı katmanlarda gerçekleşiyor. Bina girişleri farklı kullanıcı tipleri arasında ayrıştırılıp düzenleniyor. Yerleşkelerde acil durumlarda kullanılmak üzere helikopter pistleri yer alıyor.

Tüm bu çalışmalar sonucunda araçsız ve yayalar için yeniden tasarlanmış, erişimin kolay olduğu, kullanıcıların özgürce hareket ettiği, güvenli bir alan elde edilecek. Güneş kuyuları, doğal aydınlatma ve güneş ısısının kullanılması, enerji üretimi için yüksek verimlilikli teknolojilerin ve yenilenebilir kaynakların kullanımı gibi sürdürülebilir tasarımın doğru uygulamalarından yerleşkeler faydalanabilecek. Ayrıca deprem halinde stratejik antisismik izolatörlerin kullanımıyla en yüksek güvenliği sağlayacak şekilde tasarlanan yapılar güvenli bir alan sağlayacak. Akıllı teknolojilerin en yüksek standartlarının kullanılacağı yerleşkeler, kullanıcı merkezli tasarım anlayışıyla oluşturuluyor.

Modern ve Çağdaş Fiziksel Altyapı İçin Temel 2017 Yılında Atılacak

Yeni Çapa ve Cerrahpaşa Projesini başlatan dönemin İÜ Rektörü (2009-2015) Prof. Dr. Yunus Söylet, projenin temellerinin 2017 yılında atılacak şekilde ilerlediklerini belirterek proje hakkında şu açıklamalarda bulundu: “Rektörlük görevine başladıktan 2 ay sonra yerinde yapılanmaya verdiğimiz önemle tapu tevhit işlemlerine başladık. Bu süreçte Devlet Planlama Teşkilatı, Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖK ile uzun dönem temaslarda bulunduk. Yerinde yapılanmayı sağlayabilmek adına devletin önemli kurumları ile görüşmelerde bulunup, bu proje için onları ikna etmemiz gerekiyordu. Bu proje üniversitemizin ve elbette ki ülkemizin en önemli projesi. İki Tıp fakültemiz, Diş Hekimliği fakültemiz ve diğer sağlık kurumlarımız, orada çalışan akademisyenlerimiz, eğitim gören binlerce gencimiz, sağlık çalışanlarımız ve tüm personelimiz modern ve çağdaş fiziksel altyapıya kavuşmayı hak ediyorlar. Hangi konumda olursam olayım tüm hayatım boyunca bu projeye sahip çıkacağım. Umarım hep birlikte 2017 yılında projenin temellerinin atıldığını ve 3-4 yıl içerisinde bu projenin hızla geliştiğini göreceğiz.”