Yaşlılık Atölyesi Tamamlandı

AJANS ÜNİVERSİTE- Merve REİSOĞLU

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yusuf Adıgüzel’in moderatörlüğünde gerçekleştirilen oturumda yaşlıların toplumdaki yeri, kendi hayatları hakkındaki fikirleri ve çektikleri zorluklar ele alındı. Oturumda İÜ Sosyoloji bölümü Öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Murat Şentürk, Metropolde Yaşlanmak: İstanbul Örneği isimli sunumunu yaptı.

mm

Yrd. Doç. Dr. Şentürk, sunumunda İstanbul’da yaşayan yaşlıların mevcut durumunu tespit ettiklerini ifade ederek yaşlı bireylerin kentle kurdukları ilişki ile yaşam aranjmanları arasında karşılıklı ilinti olduğunu vurguladı. Yrd. Doç. Dr. Şentürk, ayrıca yaşlı bireylerden daha çok çocuklarının onlara yakın yerleşim alanlarında olmayı tercih etmesi ve torun bakımının yaşlıların hayatındaki önemi gibi konuların altını çizdi. Sosyoekonomik düzeyin önemini de belirten Yrd. Doç. Dr. Şentürk, kentin merkezinden kent çeperine doğru gittikçe daha azalan bir gelirin olduğunu ve bu gelirinde yaşlılar için emekli maaşıyla sınırlı olduğunu vurguladı.

Yaşlıların yaşadığı zorlukların da ele alan Yrd. Doç. Dr. Şentürk, bankaya ve doktora gitmek, toplu taşımaya binmek, merdivenden çıkmak gibi hayatın parçası olan aktiviteleri yaparken yaşlı bireylerin zorlandıklarını belirtti.

m

Oturumda ayrıca “Türkiye’de Yaşlıların Çocuklarına Coğrafi Yakınlığı ve Belirleyenleri”, “Arafta Kalan Yaşlılar: Kırdan Kente Göçün Yaşlılara Etkisi”, “Hollanda’daki Türklerin Aktif Yaşlanma Tecrübeleri” isimli sunumlar da yapıldı. Atölye, Yrd. Doç. Dr. Şentürk’ün başkanlık yaptığı oturumun ardından tamamlandı.