Yakın Dönem Türkiye Söyleşileri Devam Ediyor

AJANS ÜNİVERSİTE- Burcu GÜLER

“Bir Başka Açıdan Ermeni Terörü: Ermenilerin Ermenilere Suikastları” konusunun ele alındığı söyleşiye İÜ Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Cezmi Eraslan ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Recep Karakaya katıldı.

Doç. Dr. Recep Karakaya konuşmasında, “ Ermenilerin kendi yurttaşlarına yaptığı terör eylemleri konu olarak pek işlenmemiştir. Ermeni terörü dediğimizde hedefleri Türk topraklarında bağımsız bir devlet kurabilmek ve bu yolu açabilmek için ayrımcılığı silah olarak kullanmaktır. Hedefleri doğrultusunda dışa bağımlılıkta önemli bir kavramdır. Dışa bağımlılıkla anlatmak istediğim kendi başlarına bağımsızlıklarını kuramayacakları için İngiltere, Rusya gibi büyük devletlerden destek almalarıdır. Esas ermeni terörizminin nihai hedefi ise Osmanlı’da yaşayan Ermenilerden kendilerine taraftar bulmak istemeleridir.” diyerek bu amaçla oluşturulan Hınçak ve Taşnak örgütlerini kuran kişilerin Rus uyruklu, Osmanlı coğrafyasında yaşamamış kişiler olduğunu; bu kişilerin Rusya’da ortaya çıkan anarşist gruplardan etkilenerek, yönetmeliklerini buna dayanarak oluşturduğunu ekledi.

DSC_0116

Ermeni terör örgütlerinin; kendilerine yardım etmeyen, zengin olup para vermeyen, kendi görüşleri etrafında olmayan, hain olarak kabul ettikleri Ermeni vatandaşlarını önce tehdit ettiklerini söyleyen Doç. Dr. Karakaya, “ Yapılan eylemler sonrasında kendi istedikleri çizgiye gelmeyen kişileri ortadan kaldırıyorlar. 1890’da başlayıp 1980’lere kadar devam etmiştir bu durum. Bu terör planlarını yaparken çeşitli isimleri hedef almışlardır. Öncelikle de Osmanlı topraklarını daha sonra da dünya coğrafyasını hedef almışlardır.” dedi.

Hedef alınan Ermenilerin arasında öncelikle din adamları, Osmanlı’da makam sahibi olanlar, zenginler, doktorlar, avukatlar olduğunu söyleyen Doç. Dr. Karakaya, 2. Abdülhamit döneminde özellikle Ermeni basını ve Anadolu’da yaşayan sıradan insanların da hedef alındığını ekledi. Doç. Dr. Recep Karakaya, suikast örnekleri vererek konuşmasını sonlandırdı.