“Üstünler ve Gelecek” Temalı Eğitim Kongresi’nin Oturumları Başladı

AJANS ÜNİVERSİTE- Elif Nur BİLGİÇ, Elif KARAKOÇ

Fotoğraf – Efe SÖNMEZ, Elif Nur BİGİÇ

Kongrede üstün zekâlı ve üstün yetenekli öğrencilerle normal zekâya sahip öğrencilerin akademik öz yeterlilik algılarından karikatür çizimi ve mizah yeteneklerine kadar karşılaştırıldığı araştırmaların sonuçları ele alındı.

Üstün zekâlı ve yetenekli öğrenciler için verilmesi gereken eğitim hakkında öneriler de getirilen kongrenin katılımcıları arasında Beşiktaş Bilim ve Sanat Merkezi’nden Özgen Aksoy, İnönü Üniversitesi’nden Gamze Akkaya, İstanbul Üniversitesi HAYEF’ ten Marilena Z. Leana Taşçılar ve Necmettin Erbakan Üniversitesi’nden Ahmet Kurnaz yer aldı.

DSC_0003

Aktiotop Modeli irdelendi

Kongrede Aktiotop modeli ve Türkiye’ye uyarlanması konusunda konuşan İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi’nden Yard. Doç. Dr. Marilena Z. Leana Taşçılar, yapılan araştırmalar sonucunda mükemmellik düzeyine ulaşan kişilerin çoğunun bireysel olarak yapılandırılmış öğrenme ortamlarında büyüdüklerini ve mentörlerle birlikte çalıştıklarının ortaya konduğunu belirtti.

Aktiotop’un etkili bireyden ve onun davranışlarıyla etkileşimde bulunduğu çevreden oluştuğunu ifade eden Taşçılar bu modelin mükemmelliğin çevrenin çeşitli düzenlemeleri sayesinde geliştiğini savunan sistematik bakış açısını temel alarak bu soruya cevap aradığını söyledi.

Konuşmasının sonunda bu modelin Türkiye’ye uyarlanması için ele alınması gerekenler arasında mentörlük, öğretmen ve ebeveyn eğitimi, öz düzenleyici Öğrenme ve planlama becerilerinin geliştirilmesi konularının önemine dikkat çekti.

DSC_0010

Kongrede Üstün zekâlı öğrencilerin mesleki eğilimleri de konuşuldu

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Nuray Senemoğlu’nun başkanlığını yaptığı üçüncü oturumda konuşan Milli Eğitim Bakanlığı, Esenler Rehberlik Araştırma Merkezi’nde görevli Dr. Nükhet Afat, üstün zekâlı öğrencilerin mesleki eğilimleri hakkında konuştu.

Üstün zekâlı öğrencilerin mesleki seçimlerini belirlemelerinde sınıf, zekâ ve cinsiyet gibi unsurların önemine dikkat çeken Dr. Afat, bu anlamda amaçlarının altıncı, yedinci ve sekizinci sınıftaki öğrencilerin mesleki eğilimlerinin genel ve sınıf düzeyine göre betimsel olarak değerlendirilmesi olduğunu kaydetti. Öğrencilerin mesleki eğilimlerindeki tercihlerinin en fazla temel bilimler ve mühendislikler yönünde olduğunu belirten Dr. Afat, “Öğrencilerin mesleki eğilimlerinin belirlenmesinde okul içi rehberlik programları tasarlanması, alan gezileri, mentör çalışmaları ve staj- çalışma fırsatlarının sunulması yardımcı olacaktır” dedi.

DSC_0029

Oturuma Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nden katılan Fizik Öğretmeni Erhan Şahin, üstün zekâlı öğrencilerin kariyer seçiminin ilköğretimden başlaması gerektiğini vurguladı. Bu konuda yürüttüğü araştırmalar sonucu elde ettiği veriler doğrultusunda konuşan Şahin, “Araştırma süreci boyunca öğrenci ve velilerle gerçekleştirilen görüşmeler sonrasında elde edilen verilere göre öğrencilerde alana yönelik olumlu tutum değişiklikleri gözlemlenmiştir” dedi.