UNAK 2014 Yazma Eserlerde İyi Uygulama Örnekleri Oturumu Gerçekleştirildi

AJANS ÜNİVERSİTE – Ozan ÖZEN

İyi Uygulama Örnekleri –1 oturumuna İstanbul Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Dr. Pervin Bezirci yaptı. Katılımcılar Kasım Çelik, Pınar Çakar, Nil Baydar , İlknur Kaynar ve Erdal Okumuş sunumlarını yaptılar.

10259765_842322042468808_7065006676643962149_n

İlk olarak sunumunu yapan Sabahattin Zaim Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanı Kasım Çelik geçmiş dönemlerde yazma eserlerin ve nadir eserlerin dijital ortama aktarımında sıkıntılar yaşadığını kaydetti. 2001 krizinde dijital ortama geçişin çoğu yerde imkansız olduğunu belirtti.

10703637_842322039135475_7768236427615036744_n

Kasım Çelik’ten sonra sunumunu yapan Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı’ndan Pınar Çakar ise sunumunda yazma eserleri ve nadir eserleri korumada yaşanılan sorunları şu şekilde sıraladı: “Kağıtta kırılganlık, mürekkep korozyonu, cilt hasarı, böcek tahribatı, mikroorganizma, cetvel kırığı, yapışıklık ve boya dökülmesi.”

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Kitap Şifahanesi ve Arşiv Dairesi Başkanı Nil Baydar ise sunumunda ülkemizde bulunan yüz yetmiş iki bin dokuz yüz yazma eserden, iki yüz elli üç bin sekiz yüz yetmiş dokuz nadir matbudan ve bin dört yüz levhadan bahsetti.
Türkiye Yazma Eserler Kurumu’ndan İlknur Kaynar ise sunumunda yazma eserlerin ve nadir eserlerin nasıl doğru korunacağı hakkında bilgi verdi.

10349954_842322059135473_5678027341226855813_n

Son olarak sunumunu yapan Erdal Okumuş ise firmalarının yazılımlarının ve programlarının aracılığıyla eserleri nasıl dijital ortama aktarıldığına değindi.

993499_842322062468806_1296797280592925654_n