Uluslararası Kültürel Mirasın ve Kültürel Bellek Kurumlarının Yönetimi Kongresi Başladı

AJANS ÜNİVERSİTE-Esra MUTLU-Burcu GÜLER

Osmanlı Arşivi Hizmet Binası’nda düzenlenen kongrenin açılış konuşmasını yapan UNAK Başkanı Dr. Nevzat Özel, kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarımında kültürel mirasın korunmasının önemli bir rol oynadığını söyledi ve konuşmasına şöyle devam etti: “Günümüzde kültürel mirasın evrensel bir değer olarak gündemde tutulduğu dikkate alındığında bu konudaki paylaşımlar teknoloji transferleri ve uygulamalar kültürel belleğimizin tüm zenginliğiyle korunarak devamlılığının sağlanmasında belirleyici olacaktır. 17-20 eylül tarihleri arasında yapılacak olan kongrede kültürel mirasın devamlılığı tüm yönleriyle tartışılacaktır” dedi.

10610877_841479695886376_8265518965060062519_n

Dr. Özel’in ardından İÜ Rektörlüğü adına konuşma yapan İÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Ak, “Başta UNESCO olmak üzere pek çok uluslararası kuruluş kültürel mirasın korunmasında son yıllarda daha ciddi adımlar atmaktadır. Bugün UNAK’ın teklifiyle yeniden gündeme taşınan bu konu, geleceğimizi şekillendirirken bize rehberlik edecek eserleri, atalarımızın izlerini, çocuklarımıza ve torunlarımıza ve hatta daha ileriki nesillere aktarabilmemiz açısından önemlidir. Kuruluşu 1453’e dayanan İstanbul Üniversitesi olarak bizler de bu mirasları korumak için adımlar attık” diyerek İÜ kampüslerinde gerçekleştirilen yenileme ve onarım çalışmaları ile İÜ Nadir Eserler Kütüphanesi tarafından gerçekleştirilen sanal kütüphane projelerini örnek verdi.

10580225_841479699219709_8167568472695089063_n

Başbakanlık’ı temsilen konuşma yapan T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Budak ise kültürel mirasın korunması yönünden bu tür kongrelerin yapılmasının önemli olduğu söyledi. Doç. Dr. Budak, “ Radyo, televizyon, internet gibi kitle iletişim araçlarında meydana gelen gelişimler bilgi paylaşımının da hızını arttırmıştır. Bilginin daha kolay yayılması dünyayı küresel köye dönüştürmüş, bu çağda bilgi çağı olarak adlandırılmıştır” dedi. Teknoloji ile birlikte gelen hızın olumlu sonuçlar doğurduğunu söyleyen Doç. Dr. Budak, bu gelişmenin aynı zamanda ulusların tek tipleşmeye kayarak yerel kültürlerin azalmasına neden olduğunu belirtti. Doç. Dr. Budak, kültürel mirasın korunmasının tek tipleşmeyi önleyerek evrensel yapının oluşmasını sağlayacağını söyleyerek Devlet Arşivleri hakkında bilgi verdi.

Konuşmaların ardından yapılan müzik dinletisinde İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı’ndan Nurbanu Aytekin, Nilgün Yüksel, Ayşem Aşıcı Ersoy, Günsu Özkarar yer aldı.

10670263_841479709219708_9166301693704795773_n

Osmanlı Arşivi Hizmet Binası Fuaye Alanı’nda T.C. Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü’nün Türk Basın Tarihi Sergisi, İstanbul Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’nın Eski Dünyaya Yeni Bakış Sergisi ve T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kuyûd-ı Kadime Arşiv Belge Tabloları Sergisi katılımcılara açıldı.

10686912_841479705886375_1004088208004648015_n