Ülkemizin Antarktika’daki İlk Yerbilimcisi İÜ’den

AJANS ÜNİVERSİTE- Esra MUTLU

 

Antarktika’da Türkiye adına bilimsel araştırmalar yapan ilk Türk yerbilimci İÜ Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd.  Doç. Dr. Yakup Çelik olacak.

 

İstanbul Üniversitesi ve “Antarktika Kutup Bilimsel Araştırmalar Merkezi” (TAKBAM) – “Bulgar Antarktika Enstitüsü” (BAI) işbirliği ile düzenlenen “I. Antarktika Türk Bilim Seferi” programı 6 Ocak– 22 Şubat 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 45 günlük araştırma seferinin finansmanını İstanbul Üniversitesi karşılayacak. Antarktika’da İstanbul Üniversitesi ve Türkiye adına İÜ Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yakup Çelik bilimsel çalışmalar yapacak.  Yrd. Doç. Dr. Çelik, Antarktika’da Türk ve İstanbul Üniversitesi bayrağını dalgalandıracak.

 

Yrd. Doç. Dr. Yakup Çelik, “I. Antarktika Türk Antarktika Programı” kapsamında, Antarktika’da Küresel ısınma dolayısıyla gelişen buzul çökellerinin sedimantolojisi ve adanın genel jeolojik araştırmasının yapılması yanı sıra ortak-çok disiplinli yeni araştırma projelerinin ve gelecekte etkinleştirilecek proje alt yapılarının oluşturulması için yerinde incelemelerde bulunacak.

 

Sefer, gelecekte Antarktika’da kurulması düşünülen “Türk Araştırma Üssü” için de bir temel teşkil edecek. Türk akademisyenlerinin de önünü açacak olan araştırma İstanbul Üniversitesi’nin de uluslararasılaşma sürecine de önemli katkı sağlayacak.

 

“I. Antarktika Türk Bilim Seferi” için yolculuk İstanbul’dan başlayacak. Ekip, Sofya, Roma, Buenos Aires, Rio Gallegos ve King George’un ardından Antarktika’daki Bulgaristan Araştırma Üssü’ne hava şartları el verirse üç günde ulaşacak.

 

İlgili araştırma ekibinde 10 kişi yer alıyor. Bu grup; 2 İngiltere, 2 Portekiz, 1 Polonya, 1 Moğolistan, 3 Bulgaristan ve 1 Türk bilim insanından oluşuyor.

 

 

yakupcelik-2

 

 

 

 

 

“Antarktika Bilimsel Çalışma Yapmak İçin Çok Uygun Bir Yer”

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yakup Çelik “I. Antarktika Türk Bilim Seferi” hakkında şu açıklamalarda bulundu:

 

“Antarktika zengin yeraltı kaynaklarına ve verimli deniz canlısı rezervlerine sahiptir. Yerli halkı olmayan tek kıta olan Antarktika’nın uluslararası durumu ve hiçbir ülkenin değil herkesin olması, bilimsel amaçlı çalışmaların özgürce yapılabilmesine izin vermektedir. Antarktika kıtası coğrafyasında bilfiil faaliyette olan 31 ülke ve bağlantısı bulunan 24 ülke, ayrıca 7 uluslararası organizasyon ile 101 yerleşik araştırma üssübulunmaktadır.”

 

Antarktika’nın her yönüyle araştırmayı hak eden bir kıta olduğunu belirten Çelik, sözlerine şöyle devam etti:

 

“14 milyon kilometre karelik alanıyla, Türkiye’nin yaklaşık 18 katı olan Antarktika kıtasının altında çok zengin maden, petrol ve doğal gaz rezervlerine rağmen, Türkiye Cumhuriyeti olarak; 1959 tarihinde Vaşington’da imzalanan “Antarktika Andlaşması Metni”ne katılmamız; Dışişleri Bakanlığ’nın 31.07.1995 tarihli ve PUGY-3372 sayılı yazısı üzerine, 31.05.1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 03.08.1995 tarihinde Karar Sayısı: 95/7172 olarak “Milletlerarası Andlaşma” şeklinde kararlaştırılmıştır. Mevcut durumda, Türkiye Cumhuriyeti, (Non-ATCPs), ‘İstişari Olmayan Devletler’ konumundadır.

 

Türk bilim insanlarının, kıtada varlığını gösterdiğinde dünya bilim çevrelerinde büyük yankı uyandıracaktır.

 

Ben Bulgaristan’ın Antarktika’daki üssüne giden ilk Türk Yerbilimci araştırmacı oluyorum. Yine aynı zamanda Türkiye‘yi temsilen, İstanbul Üniversitesi tarafından finanse edilen ilk araştırmacı olarak Antarktika’da kendi uzmanlık alanım olan sedimantoloji alanında gruptaki diğer meslektaşlarım ile bilimsel faaliyetlerde bulunacağım.

 

Gün ve gün çalışmalarımı ve edindiğim bulguları yazıya dökerek, Türkiye‘ye dönünce raporumu hazırlayacağım. Kişisel de olsa büyük hayalim bir gün Türkiye‘nin de Antarktika’da bir üssünün olmasıdır.

 

Antarktika’da Türk bayrağı ve İstanbul Üniversitesi bayrağını açacağım.”

 

 

Kaynak: İÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

 

antarktika-ziyaret-3