Üç Romanya Prensliği’nin 200 Yıllık Tarihsel Süreci Ele Alındı

AJANS ÜNİVERSİTE – Fırat ORMANCI

İÜ Rektörlüğü Doktora Salonu’nda gerçekleştirilen konferansta Romanya’daki prensliklerin gelişimi ve tarihsel süreçleri hakkında bilgiler verildi. Oturum Başkanı İÜ Edebiyat Fakültesi Slav Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Emine İnanır konferansın konusu hakkında genel bilgiler verdi.

Konferansta konuşmasını yapan Cluj Babeş Bolyai Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ioan Aurel Pop, Transilvanya Prensliği’nin tarihçesinden bahsetti. Transilvanya’nın Romanya ve Doğu Avrupa’da geçmişten bugüne dek olan öneminden bahsetti. Transilvanya’nın 16 ve 17. Yüzyıldaki tarihine değinen Prof. Dr. Pop, “Romanya’da çok köklü bir tarih var. Buradaki mimaride gotik bir stil hakim. Alman kültürünün etkileri görülmekte. Bunun dışında Rönesans ve Reform’ un etkileri Romanya kültür ve mimarisine yansımış. Romanya’da Katolik ve Ortodoks nüfus yoğunlukta. Latin dilinin ve kültürünün etkileri de Romanya ve Transilvanya’nın tarihinde önemli bir yere sahip. Batı ve Doğu dillerinin etkisi Romence’de hissedilmektedir. Transilvanya Habsburg Hanedanlığı, Osmanlı İmparatorluğu ve son olarak Romanya hakimiyetine girmiştir” diyerek konuşmasını tamamladı.

Konferansın devamında konuşan Eski Büyükelçi ve Cluj Babeş Bolyai Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tasin Gemil, 16 ve 17. Yüzyıllarda Moldova Prensliği hakkında bilgiler verdi. Moldova’nın kuruluşunun diğer Romen devletleriyle eş zamanlı olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Gemil, “Moldova, Transilvanya ve Eflak, Doğu Avrupa’daki önemli prensliklerin başında yer alıyordu. Coğrafi açıdan ve ekonomik kaynaklar bakımından bu prenslikler pek çok devlet tarafından önem teşkil ediyordu. Bu nedenle bir sürü devlet burada egemenlik kurma arayışına girişti. Bu nedenle Moldova ve diğer Romen prenslikleri idari ve kültürel açıdan yabancı kültürlerden etkilenmiştir. Moldova’nın kuruluşu 16.yy’daki bir efsaneye dayanır. Bizans, Kıpçak ve Altınorda devletleri Moldova Prensliği’ nin kuruluşuna katkı sağlamıştır” dedi.

Konferansın sonunda İÜ Tarih Araştırma Merkezi Müdürü ve İÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mahir Aydın konuşmasını yaptı. 18 ve 19. yy’da Eflak Prensliği hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Aydın, “Eflak Osmanlı Devleti için çok önemli bir yerdi. Vergilendirme yöntemi, giriş çıkış işlemleri bile diğer eyaletlerden farklıydı. Özel bir yönetim şekli ve idari yapılanması vardı. Ekonomik kaynaklar bakımından Osmanlı’nın ve sonrasında Doğu Avrupa’nın besin merkezi olmuştur” ifadelerini kullandı.