Türkiye’nin Göç Sorunu Ele Alındı

AJANS ÜNİVERSİTE – Yağmur Meltem ATİK, Damla DEMİRKAYA

Uluslararası Göç Sorunu ve Türkiye’nin Göç Politikası” etkinliğinin açılışında konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halis Yunus Ersöz, İÜ Hukuk Fakültesi Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Münasebetler Araştırma ve Uygulama Merkezi (MMAUM)’ni kurarken göçün sadece siyasi yönünü ve dış politikasını değil, insani, sosyal ve toplumsal boyutlarını da ele aldıklarına değindi.

Birçok fakülteden öğretim görevlilerinin araştırma merkezinde yer aldığını söyleyen Prof. Dr. Ersöz, bu etkinliğin araştırma merkezinin çalışmalarını hızlandıracağını belirtti. Uluslararası sistemin 2. Dünya Savaşı’ndan sonra değiştiğini vurgulayan Prof. Dr. Ersöz, “Dünyanın belli bölgesinde, özellikle Ortadoğu’da bölgesel savaşlardan ve ekonomik sorunlardan dolayı çatışmalar ortaya çıkıyor. Türkiye bu çatışmalardan en çok etkilenen ülkelerden birisidir. Sadece dış politikada değil, eğitimden sağlık hizmetlerine kadar birçok problem ortaya çıkıyor’’ dedi.

DSC_0147

5 yıldır devam eden bir süreç olduğuna değinen Prof. Dr. Ersöz, olumsuzluklardan etkilenmemek için çeşitli önlemlerin alınması gerektiğini savundu. Eğitimin yoksullukla doğru orantılı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ersöz, Türkiye’de eğitim alan sığınmacıların Türkiye’ye ve ülkelerine döndüklerinde Suriye’ye yararlarının olacağına değindi. Prof. Dr. Ersöz, araştırma merkezinde görevli olan öğretim üyelerine ve katılımcılara teşekkür ederek sözlerini bitirdi.

‘’Bu Bebekler Bizim Çocuklarımız’’

Uluslararası göç sorunu ortaya çıktığı zaman onun etkilerini ortadan kaldırmanın ve acısını dindirmenin kolay olmadığını söyleyen Prof. Dr. Bahadır Erdem, önemli olanın göçün sebebini ortadan kaldırmak ve dünyadaki savaşlarını bitirmek olduğunu belirtti. Türkiye’nin savaşların yoğun olduğu bölgenin yakınındaki ülke olarak göçten en fazla etkilenen ve göçmen kabul eden ülke konumunda olduğunu söyleyen Prof. Dr. Erdem 5 yıldır Suriye’deki iç savaştan dolayı, resmi rakamlara göre 3 milyon gayri resmi rakamlara göre 4 milyon civarında Suriyeli sığınmacının var olduğuna söyledi. Bu sığınmacılara mülteci demediğine dikkat çeken Prof. Dr. Erdem, “Bu insanlar, geçici sığınmacılar. Türkiye’de 1 milyon Suriyeli çocuk var, son 4 buçuk yılda 77 bin bebek doğmuş. 1 yılda 70 bin Suriyeli kadın doğum yapmış. Bu bebekler bizim çocuklarımız’’ ifadelerini kullandı. Sığınmacıların kabul edilmesini doğru bulduğunu vurgulayan Prof. Dr. Bahadır Erdem, Türkiye’nin yanan yıkılan savaş bölgesi olan Suriye’yle tarihi, coğrafi ve sosyal bağlar içinde olan bir ülke olduğunu belirterek konuşmasını sonlandırdı.

DSC_0109

Etkinliğe katılamayan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in mesajı okundu. Mesajda Türkiye’nin şuanda dünya üzerinde en çok Suriyeli vatandaş kabul eden ülke olduğunu vurgulayan Şahin, bundan dolayı vatandaşlara ve sığınmacılara karşı sorumluluklarının olduğuna değindi. Etkinlikte Prof. Dr. Fethi Gedikli de konuşma yaptı.

DSC_0131

Açılış konuşmalarının ardından etkinlik 4 oturumda devam etti.