Türkiye’de Urdu Dili Eğitiminin 100. Yılı Sempozyumu Düzenlendi

AJANS ÜNİVERSİTE – Ahsen ESER

“Türkiye ve Güney Asya Müslümanları” başlığı ile geçmişten günümüze yeni bir perspektif kazandırma amaçlanan sempozyumun açılış konuşması İÜ Edebiyat Fakültesi Urdu Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Halil Toker yaptı. Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Özkan, Urdu Dili’nin kökenlerine değinerek “Bizim edebiyatımız hala Muhammed İkbal’in etkisi altındadır, İkbal’in Müslümanlar için ifade ettiği tüm mesajlar hala geçerlidir” dedi. Konuşmasına Türkiye ve Güney Asya Müslümanlarının ortak noktasında İkbal’in sanatının çok önemli bir yer aldığını belirterek devam eden Prof. Dr. Mustafa Özkan sempozyum boyunca Muhammed İkbal’in şiirlerine de yer verileceğini dile getirdi.

Prof. Dr. Mustafa Özkan’ın konuşmasının ardından katılımcılar Türkiye’de Urdu Dili Eğitiminin 100. Yılı Sempozyumu’na dair ve Türkiye ile Güney Asya Müslümanları arasındaki politik ve coğrafi birliktelikleri değerlendirdiler.

İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, Güney Asya Müslümanları’nın Osmanlıdan itibaren Türklere yakınlığından tarihsel süreciyle bahsederek şunları aktardı: “93 Harbi, Trablusgarb Savaşı, Balkan Savaşı gibi savaşlarda Osmanlı’nın yanında maddi manevi desteğini esirgemeyen Güney Asya Müslümanları bu savaşların bir bir nabzını tutarak Urdu Dili’nde ve İngilizce kaynaklarda yayınlamayı bir zorunluluk kabul etmiş Türkler’le ilgili bir kamuoyu oluşturmuşlardır.”

Urdu Dili’nin Türkiye’de eğitim sürecine 1915’te Osmanlı döneminde Darülfünun’da ders veren Abdül Cabbar Hayri ile başladığını belirten Prof. Dr. Mahmut Ak, 1994 yılında İstanbul Üniversitesi tarafından bir anabilim dalı olarak kabul edilen Urdu Dili’nin çok önemli olduğunu vurguladı. Konuşmasına kültürel dairemizde yer alan ülkelerle eğitim ve kültür işbirliğinin artması temennisinde bulunarak ve teşekkür ederek sonlandırdı.

Plaket Töreni ile devam eden açılış sempozyumu düzenlenen sergini ile sona erdi.