Türkiye’de Urdu Dili Eğitiminin 100. Yılı Etkinlikleri Devam Ediyor

AJANS ÜNİVERSİTE – Fatma ÇELİK

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Urdu Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı ile Mısır Kültür Ateşeliği’nin ortaklaşa düzenlediği seminere konuşmacı olarak katılan Mısır Ayn- ü Şems Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr. Ayman Abdul Halim Mustafa Ahmed, “Urduca Seyahatnamelerde Mısır’ın ve Türkiye’nin İmajı, Hafız Abdurrahman İmretseri’nin “Bazı İslam Ülkelerine Dair Seyahatname Örneği” başlıklı konuşmasını Arapça olarak yaptı.

Yard. Doç. Dr. Mustafa Ahmed’in konuşmasının ardından İÜ Urdu Dili ve Edebiyatı Öğretim Görevlilerinden Arş. Gör. Arzu Çiftsüren ile Okutman Dr. Muhammed Rashid, “Munşi Mahbub Alem’in Seyahatnamesinde İstanbul” ve “Şibli Numani’nin Seyahatnamesinde İstanbul ve Kahire’de Sosyal Hayat” başlıklı konuşmalarını yaptılar.

Program, katılımcılara sertifika verilmesinin ardından fotoğraf çekimi ile sona erdi.