Türkiye’de Üniversite Rektörlerinin Çoğu İÜ Mezunu

 

 

AJANS ÜNİVERSİTE

 

 

Türkiye’deki mevcut üniversite rektörlerini sosyo-demografik özellikleri bakımından değerlendiren ilk çalışma yapıldı. Çalışmada, rektörlerin Karadeniz ve İç Anadolu doğumlu oldukları, daha çok İstanbul, Atatürk ve Ankara Üniversitelerinden mezun oldukları belirlendi

 

İstanbul Şehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Murat Esen tarafından hazırlanan, “Türkiye’de Üniversite Rektörlerinin Sosyo-Demografik Özellikleri ve Kariyer Hazırlıkları” başlıklı araştırma, Yükseköğretim Dergisi’nde yayımlandı

 

Yapılan araştırmada, devlet ve vakıf üniversitelerinde Şubat 2014 itibariyle görev yapan rektörlerin sosyo-demografik özellikleri ve kariyer hazırlıkları bakımından mevcut durumları ortaya konuldu.  Ağırlıklı olarak, erkek ve 50-60 yaş aralığında bulundukları ortaya çıkan Rektörlerin, Mühendislik, Tıp, İktisadi ve İdari Bilimler ve Fen-Edebiyat Fakültelerinden mezun oldukları görüldü.

 

Lisans programlarından mezuniyetlerine bakıldığında 168 rektörün 23’ünün (yüzde 13,7) İstanbul Üniversitesi mezunu olduğu görülüyor.

 

Yüksek lisans mezuniyetlerine bakıldığında ise 168 rektörün 15’i (yüzde 10.6) İstanbul Üniversitesi mezunu olduğu dikkat çekti.

 

Doktora programından mezuniyetlere bakıldığında ise İstanbul Üniversitesi  yüzde 8.1 oranlarıyla Ankara Üniversitesi ile ikinciliği paylaşıyor.

 

KAYNAK: Anadolu Ajansı