Türkiye’de Düzensiz Göç Marmara Bölge Çalıştayı İÜ’de Düzenlendi

AJANS ÜNİVERSİTE

Çalıştayın ilk gününde açılış konuşmaları, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesi Başkanı Osman Koramaz, Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Salih Bıçak ve İÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aktarafından yapıldı.

“Düzensiz Göçmenlerle İlgili İstatistiksel Bilgilere Ulaşmak Zor”

İÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak konuşmasında,ülkemiz açısından çok önemli olan böyle bir konunun paydaşı olmak ve faydalı sonuçlar getireceğine inanılanböyle bir toplantıya ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını dile getirerek şunları ifade etti: “Uzun yıllardır üzerinde çalışılan‘düzensiz göç’ konusu, maalesef geçtiğimiz birkaç yılda halkımızın gündemine girdi. Suriye’den gelen kardeşlerimiz gündelik hayatımızın parçası olmaya başladıkça, biz de göç ve göçmenlerle ilgili daha fazla düşünmeye başladık. Göçmenlerin sorunlarına ve göçmen haklarına daha duyarlı olduk. Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 2014 yılında yürürlüğe girmesi, göç idaresi genel müdürlüğünün çalışmaları ve bu çerçevedeki yeni yapılanmalar ülkemizdeki göç ve göçmenlerle ilgili sorunlarda yakın geçmişte fark edilir gelişmelerin ortaya çıkmasını sağladı.”

Düzensiz göç alanında ilerleme sağlamanın son derece zor olduğunu ifade eden Prof. Dr. Mahmut Ak, “Düzensiz göçmenler tüm dünyada göçmen grupları içerisinde en mağdur olan kesimlerdir. Düzensiz göçmenlerle ilgili istatistiksel açıdan kesin bilgilere ulaşmak zor olduğu gibi, bu kişilerin temel hak ve özgürlükleriyle ilgili yaşanan sorunlar, her geçen gün artmakta. Yaşam hakkının ihlali başta olmak üzere düzensiz göçmenlerle ilgili birçok başlık, bugün dünyadaki tüm ülkelerin ortak sorunlardan biri haline gelmiştir. Bu durum, düzensiz göç alanında yapılan çalışmaları son derece önemli kılmaktadır” dedi.

“Türkiye’de Düzensiz Göç Marmara Bölge Çalıştayı” kapsamında düzenlenecek panel ve oturumların kamu politikalarının biçimlenmesine ve sorunların çözülmesine oldukça önemli bir katkı sağlayacağını belirten Prof. Dr. Mahmut Ak, “İstanbul Üniversitesi olarak kendi üniversitemizde ‘Göç Araştırma Merkezi’ kurma hazırlıklarınısürdürüyoruz. Yakında senatodan geçirerek bu araştırma merkezi içerisinde yürütülen çalışmaları hem toplumun hem de devletin bilgisine sunma kararlılığı içerisindeyiz. Bu duygu ve düşüncelerle uluslararası toplumun düzensiz göçmenlerle ilgili olarak ileriye yönelik politikalarına da ışık tutacağını umduğum bu toplantının hepimiz için başarılı geçmesini diliyor ve emeği geçen herkese gönülden teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.

Çalıştayın ilk günü gerçekleşen iki panelde farklı konular konuşuldu. Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Nuray Ekşi moderatörlüğünde saat 10.00’da başlayan ilk panelde, Bilgi Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Lami Bertan Tokuzlu “Uluslararası Yargı Kararları Işığında Toplu Sığınmada Risk Analizi” konusunu, Uluslararası Göç Örgütü’nden Meltem Ersan ise “Düzensiz Göç; Eğilimler ve Politikalar” konusunu ele aldı. Saat 11.15’de başlayan ikinci panel ise İÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Hatice Kurtuluş moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Bu panelde ise Marmara Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Yasemin Çakırer Özservet, Marmara Belediyeler Birliği’nden Dr. M. Cemil Arslan, Orta Doğu Kalkınma Ağı’ndan Mehdi Zouaquı, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı’ndan Mohamed Hosenalmahlı, Zeytinburnu Yerel Kalkınma ve AB İlişkileri Koordinasyon Merkezi’nden Tuba Duman Yıldızbakan“Düzensiz Göçün Yerel Yönetim ve Kent Sosyolojisine Etkileri” konusunu ele aldılar.

Panellerin ardından saat 13.45’te başlayan ilk oturumda İstanbul Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. İbrahim Kaya moderatörlüğünde “Düzensiz Göçün Ulusal ve Uluslararası Yasal Çerçevesi” konusu, ikinci oturumda ise Sabancı Üniversitesi’nden Doç. Dr. Barbara Puschmoderatörlüğünde “Düzensiz Göçmenler ve Kayıt Dışı Çalışma” konusu tartışıldı.

Çalıştay 5 Aralık 2015 tarihinde de farklı panel ve oturumlarla İÜ Kongre Kültür Merkezi’nde devam etti.

Haber: Canan GÜZEL

İÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü