Türkiye ve Kore: Dilin Köprü Olduğu İki Ülke

AJANS ÜNİVERSİTE- İ. Elif SAATÇIOĞLU, A. Betül BAL

Birbirlerinden coğrafi açıdan oldukça uzakta olan Türkiye ve Kore’nin dil bilgisi açısından benzerlikleri dikkat çekiyor. Bu konuda gerek Korece gerekse Kore Kültürü ile yakından ilgilenmiş ve konu hakkında akademik araştırmalarda bulunmuş Dilbilmci Doç. Dr.S. Göksel Türközü iki dilin benzerliklerinden bahsetti.

Hem Türkçenin hem de Korecenin Altay dil ailesi mensubu olmasının benzerliklerin başlıca sebebi olduğunu söyleyen Türközü, “Coğrafi yönden bu kadar uzak olan iki dilin, yüzyıllar boyunca hiçbir etkileşimde bulunmamış olmasına rağmen benzer özellikler göstermesinin aynı dil ailesine ait olmalarından başka bir nedeni olamaz” dedi.

Başta iki dilin dil bilgisi açısından benzerlikleri hakkınsa konuşan Türközü, Korecede de Türkçede olduğu gibi fiilere mastar eki getirme kuralının bulunduğunu belirtti. Türkçe ve Korecenin dil yapısı açısından en belirgin benzerliklerinden bir başkası olarak ise Batı dillerinin çoğunun aksine artikel kavramını barındırmamaları olduğundan bahseden Doç. Dr. S. Göksel Türközü ayrıca Türkçedeki yönelme hal eki olan –e’nin Korecede de aynı şekilde kullanıldığını söyledi. Aynı zamanda iki dilde de tüm Altay dil ailesi mensubu dillerde olduğu gibi bağlama zamiri bulunmuyor. Bu bakımdan Batı dillerinden farklılaşan Türkçe ve Korece anlam açısından birbirlerine yakınlaşıyor.

12270298_10205431513731502_505490468_n

“Diller Kadar Kültürler de Birbirine Yakın”

Türközü, Türkçe Arapça ve Farsçadan kelime alırken Korecenin Çince etkisi altında kalmış olmasına rağmen iki dil arasında sadece dil bilgisi değil kelime haznesi bakımından da etkileşimi olmasının da iki dilin arasındaki benzerliklerin bir örneği olduğunun altını çizdi. Bu konuyu “Kültürel yakınları dillerine yansıyan bu iki milletin konuşma esnasında kullandıkları saygı tabirleri de birbirine benzer özellikler gösteriyor. Örneğin, Korecede de tıpkı Türkçede olduğu gibi saygı gösterilmesi gereken birisi hayatını yitirdiğinde, öldü yerine vefat etti anlamına gelen bir kullanım vardır” şeklinde açıkladı. İki kültürün sosyal açıdan birbirine benzeyen saygı anlayışının dillerine de benzer şekilde yansıdığının bir diğer örneği de Türkçe ve Korecenin bir çok dilin aksine fiillerin sonuna eklenen saygı ifadelerine sahip olması.

Teknik bilgilerin dışında iki dil arasındaki ilginç benzerliklere de değinen Türközü, her iki dilde de yabancı dillerden giren kelimeler dışında /r/ ve /l/ ile başlayan kelime bulunmadığını belirtti. Sözlerine “Arapça ve İngilizce gibi bir çok dilde geçmiş zaman eki olarak fiilerin yapısı değiştirilirken ne Türkçede ne de Korecede böyle bir değişim görülmez” şeklinde devam etti.

Eklemeli bir yapıya sahip olan Türkçe, sadece birkaç ek ve edatla düzgün bir cümle yapısı oluşturabiliyor olmasıyla dünya dillerinin arasından sıyrılır. Bu özellik, Türkçe kadar olmasa da Korecede de bulunuyor.

İlk bakışta birbirinden farklı görünen bu iki dilin, söz dizimi bakımından da birebir aynı olması Korece bilen bir kimsenin Türkçe, Türkçe bilen bir kimsenin ise Korece öğrenmesini oldukça kolaylaştırıyor.