Türk-Rus Bilim Adamları Demirin İzinde

Rus Coğrafya Toplumu üyeleri olan Krasnodar Bölgesi UNESCO MerkeziBaşkanı akademisyen V.V. Litvin ve tarihçi M.M. Konşinİstanbul Üniversitesi’ni ziyaret etti. Bilim adamları ile demir teknolojilerinin ve demir eşya yayılma yollarının bilimsel araştırma konusunda uluslararası işbirliği sözleşmesi imzalandı.

Doç. Dr. Şevket Dönmez, Rusya’nın Karadeniz bölgesindeki Krasnodar şehrinden gelen V. V. Litvin, M. M. Konşin ile Krasnodar bölgesi Unesco Merkezi Türkiye Bölge Direktörü İlhan Özen,2011 yılında İstanbul Üniversitesi’nde ilk kez bir araya gelmişlerdi. O zaman ilk tanışma gerçekleştiğinde Hititlerin başlattığı demir teknolojilerinin ve demir eşyanın yayılma yollarının bilimsel araştırması planlanmıştı.

Rus bilim adamları V. Litvin ve M. Konşin ve Türkiye temsilcileri İlhan Özen, 2014 Kasım’ndayeniden İstanbul Üniversitesi’ni ziyaret edip Doç. Dr. Dönmez’e yeni çalışmalarının (arkeolojik buluşların arasında mevcut olan demir eşya) identifikasiyonu için kullanılan SSS-yöntemini sunmuşlardır. Bu yöntem sayesinde eşyanın yerel demir cevherinden yapıldığını veya diğer bölgelerden getirildiğini öğrenmek mümkündür. Bundan sonra bilim adamlarının, insana medeniyete kadar gelişme olanaklarını veren mükemmel metal sırlarını çözme imkanları olabilir. Aristo’nun dediği gibi; “Demirin başlangıcı yabani varlığının sonu ve bilginliğin başlangıcı demektir”. Fakat demir Aristo’dan çok daha önce Anadolu bölgesinde ve Karadeniz kıyılarında kolay olmayan yolunda ilerlemiştir. Demirin Kuzey yönünde giden yolunu, akademisyen V.Litvin yönetimi altında olan bilim adamları araştırmaktadır. Bu programda araştırmacıları birçok ilginç ve yeni şeyler beklemektedir.

sevket anlasma2

Dünyada Demir İlk Defa Anadolu’da Çıkarıldı

İstanbul Üniversitesi’nin bilim adamları tarafından yapılan arkeolojik araştırmalar, medeniyetlerin gelişme tarihini anlayabilmek için çok büyük önem taşımaktadır. MÖ2000’li yıllardaİç Anadolu bölgesinde Hitit İmparatorluğu bulunmuştur. Mevcut olan arkeolojik delillere göre dünyada ilk kez bu bölgelerde insanlar metalürjik olarak demir çıkarmayı başarmış ve o demirden çeşitli eşyalar yapmayı öğrenmişti. Hattuşaş yakınlarında, bilim dünyasının gündemine bomba gibi düşen demir balta bulunmuştu.

Doç. Dr. Şevket Dönmez, bu bölgenin tarihi mirasını araştırmak için yıllarca çalışmalar yürüttü. Doç. Dr. Dönmez, Hattuşaş ve civarında kullanılan yolların, yoğun demir içeren metalurjik üretimin atık maddeleri ile serildiğini tespit etmiştir. Kendisi, birkaç yıllık çalışmasının sonucu, 2010 yılında Ankara da yayınlanan “Amasya-Oluz Höyük” kitabını yazdı.

 

________ _____ 1