Türk-Alman Üniversiteleri İşbirliği Konferansı Yapıldı

AJANS ÜNİVERSİTE- Betül YÜNCÜOĞLU-Begüm ERGİNBAY
Fotoğraf – Betül YÜNCÜOĞLU

 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık’ın yer aldığı “Türk-Alman Yılı” tanıtım filmi ile başlayan konferans, Türk-Alman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil Akkanat’ın açılış konuşması ile devam etti. Bilgi, teknoloji, öğrenci ve öğretim üyesi değişiminin milli sınırları aştığını belirten Akkanat, Türk-Alman Üniversitesi’nin Türkiye ve Almanya birlikteliğinin bir izdüşümü olarak algılanmasını ve değerlendirilmesini istediğini söyledi.

1

Konferans TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet Alper Kutay’ın konuşmasıyla devam etti. Kutay, kamu ve özel sektörün, bilim ve teknoloji alanında yaptığı yatırımların uluslararasılaşmadaki öneminden bahsedip TÜBİTAK 2014 Bilim Yılı’nda gerçekleşecek etkinlikleri desteklemek için birçok çalışmada bulunduklarının altını çizdi.

2

Üçüncü konuşmacı olarak kürsüye çıkan Alman Akademik Değişim Servisi (DAAD) Genel Sekreteri Dr. Dorothea Rüland, rektörlerin konferansa katılımından duyduğu memnuniyeti dile getirirken, bu konferansın orta ve uzun vadede Türk-Alman Değişim Kurumu’nu desteklemiş olduğunu belirtti.

3

Yükseköğretim Kurumu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya, küreselleşme çağında üniversitelerin vazgeçilmez hale geldiğini ve 21. yüzyıl beklentileri açısından üniversiteler için üç temel hedef göründüğünü; bunların niteliksel büyümeyi devam ettirmek, nitelikli akademisyen yetiştirmek ve uluslararasılaştırmak olduğunu ifade etti.

4

“Bilgi Çağı ve Küreselleşme Üniversiteleri Etkiliyor”
İstanbul Üniversitesi (İÜ) rektörü Prof. Dr. Yunus Söylet, Türk uluslararasılaştırma stratejisi ve Türk-Alman yükseköğretimine etkisini hakkında yaptığı konuşmasında, bilgi çağı ve küreselleşmenin getirdiklerinden bahsetti. Üniversitelerin de bundan etkilendiğini belirten Söylet, üniversitelerin değerini, etkisini ve toplum gözündeki rolünü arttırdığını söyledi. Çağdaş üniversiteyi ‘girişimci, ayakları üzerinde duran, özerk ve hesap verebilir’ olarak tanımladı. Uluslararasılaşmaya dikkat çeken Söylet, “Dış ilişkilerimizi gözden geçirerek, daha girişimci bir yapıya dönüşmemiz gerekiyor ki üniversiteleri gelecekte de yaşatabilelim” dedi. “OECD’nin öngörüsüne göre, önümüzdeki 20 yılda öğrenci hareketliliği, uluslararası işbirliği, sınır ötesi hareketlilik artmaya devam edecek” derken Türkiye’deki değişim programlarının artışından rakamlarla bahsetti.

“Türk-Alman Bilim Yılı” Berlin’de 23 Ocak 2014 tarihinde gerçekleşen bir açılış ile ilan edildikten sonra Yükseköğretim Kurulu ve Alman Akademik Değişim Servisi (DAAD) uzmanlarının yükseköğretim işbirliklerinde var olan engelleri saptama ve birlikte çözüm yolları arama amacıyla oluşturduğu çalışma grubu, İstanbul Üniversitesi’nde “Türk-Alman Üniversiteleri İşbirliği Konferansı”nı düzenledi.

6