TÜBİTAK 1000 Projeleri Ar-Ge Strateji Çalıştayı Gerçekleştirildi

AJANS ÜNİVERSİTE – Özdemir KUTLU

Çalıştayda konuşmacı olarak kürsüye çıkan Prof. Dr. Nazlı Arda, TÜBİTAK’ın 1000 kodlu “Üniversitelerin Araştırma ve Geliştirme Potansiyelinin Artırılmasına Yönelik Destek Programı” kapsamında 3 alanda (Klinik İlaç Araştırmaları, Deneysel Tıp Araştırmaları ve Biyoteknoloji) desteklenmekte olduğunu ifade etti.  Ayrıca bu  projeler İstanbul Üniversitesi’ne, TÜBİTAK’ın “1003 – Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı” ve “1004 – Mükemmeliyet Merkezi Destek Programı” kapsamında büyük ölçekli proje başvurusu yapma imkanı sağlayacağını ve bunun da İstanbul Üniversitesi için çok önemli olduğunu, çünkü bu imkanı sayılı üniversitelerin kazanabildiğini belirtti.

Prof. Dr. Arda çalıştayın bir diğer amacının, Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) genç araştırmacıları destekleme programları, İÜ için Ar-Ge ve bilimsel yayın destekleri, araştırma ve eğitim hedefleri ve yine İÜ için klinik ilaç, deneysel tıp ve biyoteknoloji alanlarındaki gücünü ortaya koymak olarak belirti. İÜ olarak bu projenin önemini, farklı alanlarda uzmanlaşmış yetkin araştırmacı sayısının yüksekliği, gelişmiş laboratuvarlar, ulusal/uluslararası proje ve patent potansiyeli dikkate alındığında, 1000 projeleri İstanbul Üniversitesi’nin bu alanlarda araştırma, eğitim ve hizmet faaliyetlerinde öncü konuma gelmesine aracılık etmesi olarak vurguladı.

Prof. Dr. Arda, bu sürecin İÜ için önemli olması rağmen genel hatlarıyla bazı problemlerin varlığına değindi: “Bunların başlıcaları: kalifiye eleman, üniversitenin bu alandaki kaynak yetersizliği ve üniversitenin bu alandaki çalışma ortamının yetersizliği”.
İÜ Rektör Yardımcısı ve Proje Koordinatörü Prof. Dr. Halis Yunus Ersöz, bu projenin içinde bulunmaktan dolayı hem üniversite hemde kendi adına duyduğu mutluluktan bahsetti: Ayrıca “İstanbul üniversitesinin bu projeyi de layıkıyla yerine getireceğine inancım tamdır”  dedi. Prof. Dr.  Ersöz  “Bu projenin üniversitemiz için bu yöndeki ilk adım olduğunu ama son olmayacağını düşünüyorum” şeklinde sözlerine son verdi.

İÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut AK konuşmasında,  İÜ’nün böyle bir çalışmada öncü olmasından dolayı duydukları sevinci paylaştı ve üniversite olarak hocalarımızın öncülüğünde bu projeye gereken önemi ve hassasiyeti rektörlük olarak göstereceklerini belirtti. Çalıştay, 3 paralel seksiyonda kümelenme çalışmaları ile başlayıp, projelerin tanıtımının ardından araştırma alanları, altyapı gereksinimleri, işbirliği olanakları ve çözüm önerilerinin tartışıldığı soru-cevap oturumu ile devam etti.