“Toplumsal Yaşam ve Göstergeler” Sertifika Programı Başlıyor

AJANS ÜNİVERSİTE

“Toplumsal Yaşam ve Göstergeler” konulu sertifika programı 4 Mart’ta başlayıp 22 Nisan’da bitecek. 24 saatlik sertifika programı göstergelerin nasıl anlam ürettiğini, gösterge çeşitliliğini, toplumsal iletişimde başvurulan kodları ele alarak kuramsal ve uygulamalı bir çalışma ortamı yaratmak amaçlanıyor. Sertifika programında toplumsal yaşamda dil yoluyla ya da dil dışı birçok iletişim yoluyla kullanılan kodlar ve göstergeler incelenecek.

Programda öncelikle, göstergebilim alanına ilişkin yöntemsel çalışmalar katılımcılara sunulacak, bilimsel alt yapının oluşturulması sağlanacak. Ardından, iletişim durumunda sıklıkla kullandığımız gösterge türleri, göstergelerin işleyiş biçimleri, toplumsal yaşamımızı biçimlendiren kodlamalara ilişkin kuramsal bilgiler verilecek. Uygulama olarak göstergebilimsel çözümlemelere yer verilecek, resim, afiş, reklam, siyasi söylem gibi görsel ve yazılı iletiler üzerinde çözümlemeler yapılacak.

Programda yer alan eğitimciler: Prof. Dr. Nedret Öztokat (İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Fransız Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı), Yrd. Doç. Dr. Buket Altınbüken (İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Fransız Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı), Dr. Selin Gürses Şanbay (İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Fransız Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı). Eğitimciler gösterge türleri/söylem türleri, görsel ve yazılı söylemlerde gösterge, gösterge ve anlam, görselliğin etki alanı retorik, göstergelebilimsel çözümlemelerde kuram ve uygulama, göstergebilimsel çözümleme örnekleri konularını işleyecek. Programı başarıyla tamamlayanlara Sürekli Eğitim Merkezi’nin desteğiyle sertifika verilecek.