Tek Amaç: Daha Yaşanabilir Bir Dünya

AJANS ÜNİVERSİTE- Esra MUTLU

İÜ Çevre Mühendisliği öğrencileri tarafından 2006 yılında kurulan İÜ Çevre Kulübü, düzenledikleri eğitimlerle çevre bilinci kazandırmayı hedefliyor. Kulüp Başkanı Adem Piştofoğlu kulüp faaliyetlerini ve 10 Mayıs’ta düzenlenecek olan GÜNCE’yi anlattı.

Piştofoğlu, “Kulübün kurulma amacı,Çevre Mühendisliği öğrencilerine lisans eğitimi süresince pratik ve teknik destek sağlamak ve mesleki temel oluşturmaktır” diyerek kulübün amacını ifade etti.

“Çevre Kulübü öncelikle Mühendislik Fakültesi başta olmak üzere İstanbul Üniversitesi’nde Çevre Mühendislerinin daha iyi tanınması ve daha yaşanabilir bir dünya anlayışıyla faaliyetlerini sürdürmektedir. Güncel çevre sorunlarına mühendis bakış açıları getirerek bilinçlendirici etkinlikler yapmaktadır” diyen Piştofoğlu, kulüp faaliyetleri ile birlikte çevre sorunlarına dikkat çekmek istediklerini ifade etti.

Öğrenci kongreleri, teknik geziler, söyleşiler, seminerlerin yanı sıra stant çalışmaları yaparak üye sayısını 200’ün üzerine çıkaran kulüp, belediyelerle iş birliği yaparak ilkokul öğrencilerine çevre bilinci kazandırmak için eğitimler verdi.

Kulüp, GÜNCE 2016’ya Hazırlanıyor

İlki 22 Mayıs 2015 tarihinde, İÜ Mühendislik Fakültesi Prof. Dr. Ali Rıza Berkem Konferans Salonu ve Fuaye alanında gerçekleştirilen Güncel Konularıyla Çevre büyük bir başarı ile tamamlandı. İÜ Çevre Mühendisliği Bölümü Lisans ve Lisansüstü öğrencilerinin katılımı ile hem kısa sözlü sunumlarla hem de poster sunumları ile tartışılan güncel çevre konuları, “sucul ekosistemler, eko-enerji, küresel ekolojik sorunlar, kentleşme ve çevre sorunları, mikrobiyal ekoloji, çevre ve ekonomi” ana başlıklarında değerlendirildi. Bilimsel sunumların ardından, katılan tüm poster ve bildiriler akademik açıdan irdelendi ve dereceye giren sunumlar belgelendi.

Bu yıl Güncel Konularıyla Çevre-II (GÜNCE 2016) olarak ikincisini düzenlenecek etkinlikte, üniversitelerin ilgili bölüm öğrencileri İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde ağırlanacak. Etkinlikle birlikte, ülkemizde lisans ve lisansüstü düzeyinde eğitim görmekte olan Çevre Mühendisliği öğrencilerinin tanışmalarını, eğitim ve araştırma ile ilgili bilgi paylaşımını artırmalarını ve ortak çalışma alanlarının oluşmasını sağlamayı hedefleniyor.  İlk etkinlikte olduğu gibi, sunumların tamamlanmasının ardından, tüm poster ve bildiriler bilimsel komite tarafından değerlendirilecek; dereceye giren sunum sahipleri ödüllendirilecek olan etkinliğe katılım ücretsiz ve sertifikalı.

Piştofoğlu, etkinlikle ilgili olarak “GÜNCE’2016 da bilimsel ve teknolojik yönden desteklenmiş olacaktır. Ayrıca Çevre Mühendisliği alanında önde gelen firmalardan katılacak davetlilerimizin, katılımcı öğrencilerimize hitap ederek, mezuniyet sonrasında yön verecek açıklamalarda bulunması amaçlanmaktadır. Etkinliğimizin tüm detayları resmi web sitemizden ilan edilecektir” ifadelerini kullandı.

GÜNCE-Afiş