Tarihi ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lügatı Basılacak

AJANS ÜNİVERSİTE

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar tüm ciltlerin 2017 yılına kadar TÜBA tarafından yayımlanacağını bildirdi.Prof. Dr. Acar, yaptığı yazılı açıklamada, Prof. Dr. Tietze’nin “Tarihi ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lügati”nin, Türk dili üzerinde yapılmış en önemli ve kapsamlı çalışmalardan biri olduğunun altını çizdi. Eserin yayımlanabilmesi için telif ve yayın hakları ile taslak ve dokümanları alarak, projeyi Kalkınma Bakanlığına sunduklarını hatırlatan Prof. Dr. Acar, “Ülkemizin önde gelen dil bilimcilerinden Prof. Dr. Semih Tezcan hocayla proje anlaşmasını imzaladık. Tezcan’ın bilimsel yönetimiyle eser yayına hazırlanacak ve tüm ciltler 2017’ye kadar TÜBA tarafından yayımlanacak”şeklinde konuştu.

Türkçedeki sözcük dağarcığını 14. yüzyıla kadar götüren eser, Rumeli ile Irak ve Azerbaycan gibi komşu ülkelerde konuşulan Türkçeyi de kapsıyor.

KAYNAK:AA (23 Eylül 2015)

İÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü