“Tahkim” Konulu Seminer Gerçekleştirildi

AJANS ÜNİVERSİTE-Özdemir KUTLU

İlk konuşmacı olarak söz alan İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu Avukat Mehmet Gün, tahkimin taraflar arasında çıkan uyuşmazlıkların devletin resmi yargı organları yerine, kendileri tarafından belirlenen hakemlerce çözümlendiği bir uyuşmazlık çözüm yöntemi olduğunu söyledi. Türkiye’de tahkim mekanizmasının karışık ve zor işleyen bir sürece sahip olduğunu bunun da insanları yurtdışındaki tahkimlere yönlendirdiğini belirten Av. Gün, “Bunun yanı sıra ‘Toplumda adalete karşı ciddi bir güvensizlik var. Bunun en büyük nedeni evrensel dürüstlük ve bağımsızlık ilkelerinin Türk yargısında tam olarak hayata geçirilememiş olması. Bu durum Türkiye’de yılda yaklaşık 1 milyar dolarlık bir kaynağın yurtdışına kaçmasına neden oluyor. Gücü yeten vatandaşlarımız ve yabancılar da uyuşmazlıklarının Türkiye dışında ki tahkimlerde ve başka devlet yargısı ya da benzeri yollarla çözümüne başvuruyor” dedi. Tahkimin başarılı olması için insan ihtiyaçlarına karşılık vermesi gerektiğini ifade eden Av. Gün, “Ayrıca hızlı ve güvenilir olmalıdır. Bunun içinde süreklilik ve tutarlılık gereklidir” dedi.

DSC_0175

Spor ve Futbol Hukukunda Tahkim

Tahkim konulu seminerin sporda tahkim başlıklı bölümünde söz alan Doç. Dr. Mehmet Serkan Ergüne, “Spor hukukun da tahkimin amacı, spor federasyonlarının iş ve işleyişleri ile ilgili olarak federasyon ile kulüpler, sporcular, hakemler, teknik direktör ve antrenörler, kulüpler ile teknik direktörler, antrenörler ve sporcular; kulüpler ile kulüpler arasında çıkacak ihtilâflar hakkında federasyon yönetim kurulunca verilecek kararlar ile disiplin veya ceza kurulu kararlarını ilgililerin itirazı üzerine inceleyip kesin karara bağlamak üzere oluşturulan Kurulun görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir” dedi. Doç. Dr. Ergüne, “Spor alanında yaşanan uyuşmazlıkların giderilmesinde, hızlı ve kesin bir çözüm yolu olması nedeniyle tahkim sıkça başvurulan bir hukuk prosedürüdür” diye ifade etti. Ayrıca Tahkim Kurulu’nun yapısı hakkında da bilgi veren Doç. Dr. Ergüne, “Tahkim kurulu yedi asil, yedi yedek üyeden oluşur. Kurul başkanını kendi seçer, üyelerin beşi hukukçu, ikisinde spor alanında kariyer sahibi kişiler olması şarttır. Dört yıl için görevlendirilen Tahkim Kurulunun görev süresi, Federasyon Başkanının görev süresi ile sınırlıdır” dedi.

DSC_0195

Ticaret Hukukunda Tahkim

Seminerin “Ticaret Hukukunda Tahkim” konulu bölümünde söz alan Prof. Dr. Mehmet Helvacı, “Uluslararası ticari işlemlerde, en yaygın uyuşmazlıkların çözüm yolu tahkimdir. Tahkim, uyuşmazlığın bir hakem veya hakem kurulunca, ulusal mahkemeler dışında çözümü olarak tanımlanır. Tahkim, uyuşmazlıkların çözümünde isteğe bağlı bir yöntemdir. Dolayısıyla, taraflar aralarında uyuşmazlığın tahkim yoluyla çözülebileceği yönünde yazılı bir anlaşma yaptıkları taktirde tahkim yolunu seçebilirler” diye ifade etti. Prof. Dr. Helvacı, tarafların ticari uyuşmazlıkların çözümünde tahkim yolunu seçmelerindeki sebebini “Öncelikle, tahkim yerel mahkeme işlemlerine göre çok daha hızlıdır. Bu hızın değişen ve gelişen ticari hayattaki öneminden dolayı kişiler tahkimi seçiyor” diyerek açıkladı.

DSC_0200