Kalkınmanın Önündeki Engel: Yardımlar

Refah seviyesi yüksek ülkeler her yıl Afrika’ya milyarlarca dolar yardım yapıyor. Ancak gönderilen yardımlar ülkenin ekonomisini olumsuz şekilde de etkileyebiliyor. Bilge Adamlar Stratejik Araştırmalar Merkezi (BİLGESAM) Afrika Uzmanı Hasan Öztürk sahada yaptığı araştırmalarını ve gözlemlerini İletim ile paylaştı

"Kalkınmanın Önündeki Engel: Yardımlar"