Kütüphanelerin En Büyük Sorunu: Dizinleme

İÜ Bilgi ve Belge Yönetimi, İÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ve Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi’nin ortaklaşa düzenlediği “50 Yıllık Vizyon: Öğrenen ve Öğreten Kütüphaneler” adlı etkinlik kapsamındaki RDA Otorite Dizinleri adlı konferans İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşti

"Kütüphanelerin En Büyük Sorunu: Dizinleme"