Türkiye’de Urdu Dili Eğitiminin 100. Yılı Etkinlikleri Devam Ediyor

Türkiye’de Urdu Dili Eğitiminin 100. Yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen seminerlerin üçüncüsü, “Urduca seyahatnamelerde İstanbul ve Kahire” 25 Nisan günü İÜ Nadir Eserler Kütüphanesi Şarkiyat Enstitüsü’nde İÜ Doğu Dilleri ve Edebiyatları öğrencilerinin de katılımıyla gerçekleşti

"Türkiye’de Urdu Dili Eğitiminin 100. Yılı Etkinlikleri Devam Ediyor"