Türkiye’de Üniversite Rektörlerinin Çoğu İÜ Mezunu

Türkiye’deki mevcut üniversite rektörlerini sosyo-demografik özellikleri bakımından değerlendiren ilk çalışma yapıldı. Çalışmada, rektörlerin Karadeniz ve İç Anadolu doğumlu oldukları, daha çok İstanbul, Atatürk ve Ankara Üniversitelerinden mezun oldukları belirlendi

"Türkiye’de Üniversite Rektörlerinin Çoğu İÜ Mezunu"