İstanbul Üniversitesi’nden Uluslararası Proje: STRIGA

“STRIGA: Doubled Haploidy Combined with Gamma Ray Mutagenesis to Enhance Induction of Host-Plant Resistance/Tolerance to Striga Infestation in Cereals (Rice and Sorghum)” projesi, İstanbul Üniversitesi’nin 2016 yılında başlayan yeni bir uluslararası projesi olarak desteklenmeye kabul edildi. Proje, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (IAEA) Coordinated Research Project başlığı altındaki uluslararası proje çağrıları kapsamında İstanbul Üniversitesi’ne kazandırılan ilk proje.

"İstanbul Üniversitesi’nden Uluslararası Proje: STRIGA"