Suya Dair Her Şey Ulusal Kongre’de Konuşulacak

AJANS ÜNİVERSİTE

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu (THSK), 26- 30 Ekim’de Antalya’da “Suya dair her şey” sloganıyla uluslararası katılımlı, “Ulusal Su ve Sağlık Kongresi” düzenleyecek.

Suyun korunması ve sağlıklı hale getirilmesi için Çukurova Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleştirilecek kongrede, ‘içme kullanma suları’, ‘ambalajlı sular’, ‘yüzme suları’, ‘yüzme havuzları’, ‘tarımsal amaçlı su kullanımı’, ‘atık sular’, ‘kaplıcalar’, ‘su ürünleri’, ‘su kirliliği’, ‘afetlerde su yönetimi’, ‘toplu yaşam alanlarında su’, ‘su kalitesinin izlenmesi’, ‘laboratuvarlar’, ‘ulusal ve uluslararası su mevzuatı’ konuları ele alınacak.

“Bu Kapsamda İlk Buluşma”

Kongre başkanlığını da üstlenen Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanı Prof. Dr. Seçil Özkan, “Gelişen dünyada hızlı kentleşme-sanayileşme, artan nüfus, tarımsal ve hayvancılık faaliyetleriyle küresel iklim değişikliği, suyun korunması ve yönetiminin en önemli ve güncel tartışma konuları arasında yer almasına neden olmuştur” dedi.

Gelecek kuşaklara daha sağlıklı bir dünya bırakabilmenin yolunun, suyun korunması ve sağlıklı hale getirilmesinden geçtiğini vurgulayan Özkan, “Su ürünleri, çevre, kimya, biyoloji, hidroklimatoloji ve ziraat alanlarından tüm akademisyenler, belediyeler, ambalajlı su üreticileri, su dezenfeksiyon ürünlerini üreten ve satanlar, su kalitesi izlemesi yapanlar, yüzme havuzlarıyla ilgili kamu- özel sektör temsilcileri buluşacak. Suyla ilgili tüm tarafları ilk defa bu kapsamda buluşturmayı hedefliyoruz” diye konuştu.