Sürdürülebilir Sağlık İçin Çözüm Arayışı Türkiye Raporu 2014

AJANS ÜNİVERSİTE – Ozan ÖZEN

 

“Sürdürülebilir Sağlık İçin Çözüm Arayışı Türkiye Raporu 2014” adlı toplantı İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yunus Söylet ve T.C. Sağlık Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu’nun katılımıyla İÜ Kongre Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi

 

Ülkemizde son yıllarda sağlık hizmetlerine erişimin; sağlık alanında uygulanan kamu ve özel sektör politikaları ve büyüyen ekonomi sonucu satın alma gücüyle değerlendirildiğinde artmakta olduğunun anlatıldığı toplantıda “Sürdürülebilir Sağlık Projesi”  hakkında şu noktalara değinildi: “Sürdürülebilir Sağlık Projesi; sağlık sistemlerinde, kronik hastalıkların daha iyi yönetimi için hasta geri dönüşlerinin arttırılması ile ikinci ve üçüncü evrede önlemlerin alınabilmesi amacına yönelik olarak, paydaşların rol aldığı tartışmaların organize edildiği Türkiye’nin de içinde bulunduğu 19 Avrupa Ülkesinde gerçekleşen bir projedir. Bu tartışmaların sonucunda; her ülkede mevcut durumun anlatıldığı, uygulanabilir pratik çözümlerin sunulduğu Ülke Raporu hazırlanacak, Ülke Raporlarından alınacak iyi uygulama örneklerini içeren Avrupa Raporu oluşturulacaktır.

 

DSC_8592

 

Proje kapsamında “Sürdürülebilir Sağlık” ile ilgili beş kritik soru belirlenmiştir;

1)Kronik hastalıkların ikinci ve üçüncü evrelerinde önlenmesinde her bir paydaşın rolü ne olabilir?

2)İkinci ve üçüncül evrelerde önlemlerin geliştirilebilmesi için mevcut ekonomik durumda, kaynak kullanımı ne şekilde olmalıdır?

3) Daha erken tanı ve müdahale için, yönlendirme yolları nasıl en iyi hale getirilebilir?

4)İkincil ve üçüncül önlemler için yatırımın geri dönüşü (ROI) nasıl ölçülmelidir?

5)Kritik uygulamalar nasıl daha aktif ve sağlıklı hale getirilebilir ve uygulamalar için halkın desteği nasıl alınır?

Kalkınma-Maliye-Sağlık Bakanları ile Hazine Müsteşarlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı yetkilileri, sektör-üniversite-sivil toplum kuruluşu temsilcileri katılımıyla yapılan toplantılar sonucunda beş kritik soruya göre değerlendirilen proje önerileri içinden; yinelenebilir, genişletilebilir, ölçeklendirilebilir Türkiye örnekleri olarak dört proje öne çıkmış ve Türkiye Raporu’nda yayınlanmasının uygun olacağı kararlaştırılmıştır.

 

 

DSC_8696

 

Bunlar;

1)Paydaş rolünde Akılcı İlaç Projesi,

2)Daha erken tanı ve tedavide Gaziantep Romatoloji Erken Artrit Tarama Projesi,

3)Yatırımın geri dönüşünde Kamu Hastaneleri Kurumu Performans Değerlendirme Sistemi ve Türkiye Klinik Kalite Programı,

4)Klinik uygulamaların vatandaşa etkisinde İÜ İstanbul Tıp Fakültesi TeleDiab Projesi’dir.”