Sürdürülebilir Sağlık İçin Çözüm Arayışı Türkiye Raporu 2014 Toplantısı Gerçekleşti

 

AJANS  ÜNİVERSİTE

 

İÜ Hastaneler Genel Direktörlüğü (HAGED) tarafından organize edilen “Sürdürülebilir Sağlık İçin Çözüm Arayışı Türkiye Raporu 2014” Toplantısı, 12 Mayıs 2014 Pazartesi tarihinde İÜ Kongre Kültür Merkezi’nde yapıldı.

 

Programın açılış konuşmalarını TC Sağlık Bakanı Prof. Dr. Mehmet Müezzinoğlu,  İÜ Rektörü Prof. Dr. Yunus Söylet ve İÜ Hastaneler Genel Direktörü Doç. Dr. Haluk Özsarı  yaptılar.

 

İstanbul Üniversitesi, Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı yetkilileri, Sektör-Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri katılımıyla gerçekleşen toplantıda İÜ HAGED Doç. Dr. Haluk Özsarı, edilen “Sürdürülebilir Sağlık İçin Çözüm Arayışı Türkiye Raporu 2014”dü sundu.

 

“Sağlık sistemlerinde, kronik hastalıkların daha iyi yönetimi için hasta geri dönüşlerinin artırılması ile ikinci ve üçüncü evrede önlemlerin alınabilmesi amacına yönelik olarak, paydaşların rol aldığı tartışmaların organize edildiği Türkiye’nin de içinde bulunduğu 19 Avrupa Ülkesinde gerçekleşen projedir.

 

Bunun tartışmaların sonucunda; her ülkede mevcut durumun anlatıldığı, pratik çözümlerin sunulduğu ülke raporu hazırlanacak, Ülke raporlarından alınacak iyi uygulama örneklerini içeren Avrupa Raporu oluşturulacaktır.” 

 

İÜ Rektörü Prof. Dr. Yunus Söylet konuşmasına böylesine önemli bir toplantıya ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek başladı ve sözlerine şöyle devam etti:

 

“Dünya, geçtiğimiz yüzyılda bulaşıcı ve salgın hastalıklarla mücadele ederken, artık bulaşıcı olmayan kronik hastalıklarla mücadele eder hale gelmiş, toplumların değişen nüfus yapısı da bu alana yönelik müdahale ve eylem planlarını tetiklemiştir. Yaşlanan nüfusun sağlık harcamalarına ve özelikle kamu sağlık sigortacılığına olan yansıması, ülkeleri bu sonuçlara yönelik acil tedbir almaya zorunlu kılmıştır.

 

Ülkemizde son 10 yılda sağlık alanında köklü değişimler yapıldı. Hizmete ulaşılabilirlikten hizmetin çeşitliliği ve kalitesine, sağlık göstergelerinden vatandaş memnuniyetine ve sağlık harcamalarına varıncaya kadar; bu değişimlerin sonuçlarını hep birlikte yaşadık. Bu yapılanların sürdürülebilirliğini de düşünmek durumundayız. Bunu sadece finansal sürdürülebilirlik olarak değil kazanılmış hakların devamlılığı olarak da anlamak ve görmek zorundayız.”

 

 

20142

 

 

Kronik Hastalıklar Dünyayı Tehdit Ediyor

 

“Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletler verilerinin, kronik hastalıkları 21. yüzyılın en önemli sağlık sorunu olarak tanımladığını biliyoruz. Zira, kronik hastalıklar bir yandan yüksek ölüm oranları, bir yandan sağlık harcamalarındaki aşırı artış ile sağlık sistemi sürdürülebilirliği için her ülkeye hatta tüm dünyaya önemli bir tehdit oldu.

 

Bunları sadece kendi ülkemizin sorunu olarak değil, tüm dünyanın ortak sorunu olarak algılamalı katılımcılık ve ortak akıl ile global düşünerek analiz etmeliyiz. Analizlerimizde sağlık yönetiminin gerekleri ile akademik doğruları uygulamanın çeşitliliğinde harmonize edebilmeliyiz. Tüm bu süreç sonunda, müdahalelerin hangi alanlarda nasıl ve ne zaman yapılabileceğine ilişkin olarak ise; sektör, akademia ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte seçenek üretilmesi ve bu seçeneklerin karar verici otoritelerle paylaşılması; sonuçlarının kabul edilebilirliği ile kalıcılığına da olumlu katkılar sağlayacaktır.

İstanbul Üniversitesi’nin sadece Türkiye Komite Başkanlığı ile değil aynı zamanda uygulamakta olduğu bir pilot ile bu Proje kapsamındaki Türkiye örnekleri arasında yer alması ise bizler için ayrı bir gurur kaynağıdır.

İstanbul Üniversitesi olarak, bu güne kadar olduğu gibi bu Proje’de de öncü ve önder rolümüzün bir kez daha gereğini yerine getirilmiş olmasını görmekten son derece mutluyum. Bu bağlamda, toplam 19 ülke ile birlikte Türkiye’de Sürdürülebilir Sağlık İçin Çözüm Arayışı ‘’Kronik Hastalıklarda Sürdürülebilir Uygulamalar’’ projesinde ilgili taraflar olarak bir araya gelen bakanlıklarımıza, yetkililere, öğretim üyelerimize çok teşekkür ediyorum.”  

 

 

20143

 

 

TC Sağlık Bakanı Prof. Dr. Mehmet Müezzinoğlu, Sağlık Bakanlığı olarak konu ile ilgili çalışmalarını anlattı. Sağlık Sektörüne yeni başkanlık geleceğini belirten Müezzinoğlu, Maliye, Kalkınma, Milli Eğitim, Bilim Sanayi ve Teknoloji bakanlarının, Sağlık Bakanı Başkanlığı’nda bir araya geleceklerini belirtti.

 

“Yeni bir yapılanma ile Sağlık Bilimleri Yüksek Teknoloji Başkanlığı ismiyle yeni bir yasal düzenleme ile Türkiye’de tıbbi araştırmalara ve tıbbi çalışmalara verilecek destek, ilaç sanayii ve ilaç üretimine verilecek destek, tıbbi teknolojiye ve tıbbı teknolojideki dinamiklere verilecek destek ile ilgili yeni bir yasal düzenlemeyi bir ay içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunacak ve bu anlamda Türkiye’nin 2023 vizyonuna Türkiye’yi bölgede sağlıkta merkez olabilecek bir hedefe ulaşmayı birlikte başaracağız.” dedi.

 

Toplantıya katılan akademisyen ve sağlık sektörü temsilcileri sürdürülebilir sağlık politikalarının önemini güncel örnekler üzerinden açıkladı.

 

Kronik Rahatsızlıklar Ölüme Yol Açıyor

 

Paylaşılan verilere göre dünyada kronik hastalara bağlı ölümlerin oranı 2015 yılında yaklaşık olarak 41 milyona ulaşacak. Bu rakama bağlı ölüm hızının yılda yüzde 2 oranında azaltılması durumunda 36 milyon ölümün önüne geçilebileceği belirtildi.

 

2000 yılındaki toplam ölümlerin %71’inin nedeni olarak kronik rahatsızlıklar belirlendi. Sadece diyabet hastalığının Türkiye’deki kamu giderlerine maliyetinin 13 milyar TL olduğunu belirten uzmanlar, Romatoid, Artrit, spondilit gibi hastalıkların ülke ekonomisine getirdiği kaybın 4.3 milyar Euro olduğu açıklandı.

 

Türkiye’de 15 yaş ve üzerindekilere yönelik araştırmada yüzde 13.2 oranda hipertansiyon, yüzde 12.8 oranda bel bölgesi kas iskelet sistemi problemleri, yüzde 9.1 oranında romatizmal eklem hastalığı, yüzde 7.7 oranda mide ülseri ve yüzde 6.8 oranında da diyabet rahatsızlığı olarak tespit edildiği belirtildi.

 

Sunum ve konuşmaların ardından soru ve cevap bölümüne geçilerek program sonlandırıldı.

 

İÜ Basın ve Halka İlişkiler Müdürlüğü