Sosyal Psikoloji Yuvarlak Masa Toplantısı Yapıldı

AJANS ÜNİVERSİTE- Elif KARAKOÇ

 

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü tarafından düzenlenen ‘Sosyal Psikoloji Ana Bilim Dalı Yuvarlak Masa Toplantısı’ 25 Nisan Cuma günü Avrasya Enstitüsü’nde gerçekleştirildi

 

Psikoloji bölümü öğrencileri ve psikologların katılımının olduğu toplantıda; akademisyenler, sosyal psikolojinin, akademi dışındaki çalışma alanlarını değerlendirdi.

 

Psikoloji bilgisinin paylaşılmasında toplumsal sorumluluk üzerine konuşan Prof. Dr. Melek Göregenli, Türk toplumundaki sosyal psikoloji bilgisinin yetersizliğini eleştirdi. Sosyal psikolojinin sosyalliğini geri kazanması için akademik bilgi ile sokağın birleştirilmesi gerektiğini savunan Prof. Dr. Göregenli, “Ana akım psikoloji dediğimiz bugün okullarda öğretilen ve eleştirel olmayan psikoloji, her ne kadar olguları, değerleri ve de hakikatleri kavramsallaştırmamıza yardımcı olsa da yeterli değildir. Bu nedenle akademik alanda geleneksel, atmosferik çalışmamak gerekmektedir” dedi.

 

 

_DSC0132

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akademik alanda önemli olanın sosyalliği kavramsallaştırırken, bunu belirli bir dünya görüşü çerçevesinde gerçekleştirmek olduğunu vurgulayan Göregenli, bu anlamda eleştirel bakışın gerekliliğini de vurguladı.

 

Sosyal alanda psikolojinin çözemedikleri ve söylem çalışmalılarının getirdikleri konusunda konuşan Prof. Dr. Sibel A. Arkonaç ise katılımcıları bilginin üretilmesi, uygulanması ve kullanılması süreci hakkında bilgilendirdi.

 

 

_DSC0129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu süreçte bilgiyi üreten akademinin, yani araştırmacı tarafın, katılımcı taraf ile birlikte hareket etmesi gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Arkonaç, “Akademi, bilgiyi dışarısı için ürettiğini söyler ancak katılımcı ile ilgili yargılamaları yapıp onayı olmadan O’nu sadece haberdar eder. ‘Öteki’ olarak adlandırılan grup, hiçbir zaman muhatap olmaz” diyerek geleneksel sosyal psikolojiyi eleştirdi. Katılımcı ve araştırmacı tarafın birlikte hareket etmesi halinde toplumda eş statünün sağlanabileceğinin altını çizdi.