Sosyal Medya ve Teknoloji Bağımlılığı Paneli Düzenlendi

AJANS ÜNİVERSİTE

Tek oturumdan oluşan panel Dr. Ahmet Özdinç’in açılış konuşmasıyla başladı. İlk konuşmacı Doç. Dr Mustafa Tekin tarafından ‘’Sosyal Medya’nın Dinsel Kritiği’’ temalı bir sunum gerçekleştirildi. Günümüz sosyal mecralarındaki nicelikselliğin önem kazanması ve bunun insan hayatına etkileri konulu sunumunda Doç. Dr. Tekin günümüz insan ilişkilerinin gittikçe soyutlaşması ve İslam’da ve hadislerde bağımlılık konularını ele aldı. Sosyal medyada mahremiyetten bahsedilen sunumda modern dünyada tutkuların yeri üzerine konuşuldu.

9f77c30b-36c2-48b5-ba94-8ac8687785e9

İkinci konuşmacı Doç. Dr. Murat Coşkun ise “İnternet Bağımlılığının Nedenleri, Sonuçları ve Etkileri’’ başlıklı bir sunum yaptı. Bağımlılığın tıbbî açıdan yorumlanması, fizyolojik etkileri, bağımlılığın gelişme süreci ve toplumun buna katkısından bahseden Doç. Dr. Coşkun, uyarıcı işaretler, belirtiler ve teşhisleri anlattı. Sosyal Medya ve Teknoloji Bağımlılığının önemsenmesi gereken bir hastalık olduğunu söyleyen Doç. Dr. Coşkun, bağımlılığı önlemede profesyonel anlamda neler yapılabileceğinden bahsetti ve internetin doğru ve verimli kullanımının nasıl olması gerektiğini anlattı.

ecd2c328-443b-4ff4-b3ac-40cb80a74c91

Son konuşmacı Klinik Psikolog Mehmet Dinç tarafından ise ‘’Siber Psikoloji’’ başlıklı bir sunum gerçekleştirildi. Bağımlılık ile ruh ilişkisinin tanıtıldığı sunumda hayattaki dört önemli kavram (ölüm, yalnız kalma, özgürlük ve anlam) incelendi. Hayatın çok boyutluluğu üzerine konuşan Dinç, birey olarak yaşamanın sırlarından bahsetti ve kişisel gelişimde internetin rolü üzerine bilgi verdi. Sosyal medyanın bireyden neleri götürdüğü üzerine beyin fırtınası yapıldıktan sonra Moderatör Doç. Dr. Hakan Ertin tarafından oturum sonlandırıldı.

9181b72a-b2fc-4be0-a4e7-c84d88276e03

Eski Madde Bağımlısı Sn. Ali Altunkaya’nın konuşmasının ardından Doç. Dr. Yusuf Adıgüzel’in kapanış konuşmasıyla panel sona erdi.

1d800119-8072-4ac0-9a75-99d90c73576a