Sermaye Piyasası Hukuku Toplantısı Yapıldı

AJANS ÜNİVERSİTE-Kasım BALTACI

Toplantının başında söz alan İÜ Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Helvacı hayatını kaybeden emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Dural’ı andı ve ailesine başsağlığı diledi.

IMG_7438

Oturum başkanlığı yapan İÜ Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölümü Ticaret Hukuku Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Abuzer Kendigelen de Prof. Dr. Mustafa Dural’ın hayatını kaybetmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi ve ardından sözü konuşmacılara verdi.

IMG_7439

‘Sermaye Piyasası Araçlarının Halka Arzı, İzahname ve İhraç Belgesi’ adlı sunumu gerçekleştiren İÜ Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölümü Ticaret Hukuku Anabilim Dalı öğretim üyesi Yard. Doç. Dr. Mehmet Fatih Arıcı, halka arz türlerinden, halka arza hazırlık süreci, halka arzda aranan ön şartlardan ve cezai sorumluluklardan bahsetti.

IMG_7466

‘Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı ve Kaydileştirilmesi’ konulu sunumunu yapan İÜ Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölümü Ticaret Hukuku Anabilim Dalı öğretim üyesi Yard. Doç. Dr. Fatih Aydoğan, yatırımcılara yapılan satışlardan, halka arzda uygulanabilecek satış yöntemlerinden, sermaye piyasası araçlarının halka arzında dağıtımdan ve kaydileştirmeden söz etti.

Toplantı soru-cevap bölümüyle sona erdi.

IMG_7504

Toplantıdan Kareler: