Sermaye Piyasası Hukuku Tartışıldı

AJANS ÜNİVERSİTE- Oğulcan ÇOKSAYAR

İÜ Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı tarafından düzenlenen etkinlik, Prof. Dr. Abuzer Kendigelen’in başkanlığını yaptığı oturum ile başladı. Oturumun ilk konuşmasını “Kayıtlı Sermaye Sistemi” adlı sunumu ile Prof. Dr. Mehmet Helvacı yaptı. Ticaret hukuku ve kayıtlı sermaye sisteminden bahseden Prof. Dr. Helvacı, “ Ticaret hukukunun birçok alanı gibi kayıtlı sermaye sistemi de neredeyse kanunun tamamına değinen bir alan. Kayıtlı sermaye sistemi Türk Ticaret Kanunu açışından yeni, Sermaye Piyasası Kanunu açısından eski olmakla beraber sistemdeki değişiklikler itibariyle yeni diyebiliriz” ifadelerini kullandı.

DSC_0053..
Prof. Dr. Helvacı, konuşmasına ticaret hukukundaki düzenlemelerden bahsederek devam etti. Türk Ticaret Kanunu’ndaki tebliğleri anlatırken Prof. Dr. Helvacı, “Kayıtlı sermaye sisteminin tanımını, Türk Ticaret Kanunu’nda daha önceden mevcut olan esas sermayeye bağlı olarak yapabiliriz. Kanunda da çoğu zaman böyle yapıldığını görüyoruz. Sebebi alışkanlığın esas sermaye sistemi olmasıdır. Şuan da ise ikili bir sistem olduğunun tekrar altını çizmekte yarar var” diyerek konuşmasını tamamladı.

DSC_0058
Oturumun son konuşmasını Doç. Dr. Füsun Nomer Ertan, “Genel Kurulda Pay Sahibinin Temsili” isimli sunumuyla yaptı. Sermaye Piyasası Kurululu’nun çıkartmış olduğu vekaleten oy kullanılması ve çağrı yoluyla vekalet toplanması konusuna değinen Doç. Dr. Nomer Ertan, “Yeni kanunumuzda, pay sahibimiz isterse kendisi genel kurula katılabilir veya oy kullanabilir ama isterse sınırlamaya tabi olmaksızın bir temsilciyi genel kurula gönderebilir. Eski kanunumuzda bir sınırlamaya imkan verilmişti, ana sözleşmeye temsilci olarak tayin edilecek kişinin pay sahibi olmasına ilişkin bir hüküm eklenebiliyordu. Yeni kanunumuzda bu durum ortadan kalktı” ifadeleriyle konuşmasını tamamladı.

Etkinlik sonunda katılımcılara ve konuşmacılara sertifika verildi.