Şeb-i Arus Töreni Yapıldı

AJANS ÜNİVERSİTE- Hüseyin H. ESKİN, Özge KARAHAN

Etkinlik, İÜ Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü’nden Arş. Gör. Harun Korkmaz’ın “Yegah Mevlevi Ayini Şerifi Derviş Abdülkerim” ayini hakkında bilgi vermesi ile başladı. Arş. Gör. Korkmaz, “Şeb-i Arus Töreni 1950’lerden önce dini faaliyet adı altında düzenlenirken, 1950’lerden itibaren kültürel faaliyet adı altında sürdürüldü” dedi. Arş. Gör. Korkmaz, şu şekilde konuştu: “Belki bir asırdır kayıp zannedilen ve notası yakın zamanda İstanbul Üniversitesi Türkiyat Enstitüsü Kütüphanesi’nde bulunan Hüseyin Sadettin Arel Koleksiyonu’nun katalog çalışmaları sonucunda ortaya çıkan bu ayin-i şerif, cumhuriyet devrinde ilk defa meydan görüyor.” Arş. Gör. Korkmaz, Yegah Ayini’nin bilinen tek nüshası üzerinde çalışmalar yürüten Meydan Musiki Topluluğu için, “Bu topluluk yine bir ilke imza atarak musiki dünyamızca bilinmeyen bir ayin-i şerifi gün yüzüne çıkartıyor” dedi

1

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan İÜ Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeynep Tarım, Osmanlı ve Türk Musikisi’nin öneminden bahsetti. Prof. Dr. Tarım’ın ardından söz alan İÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sedat Murat, musikinin İslam dinindeki yerine ve önemine değindi. Böyle törenlerin manevi ihtiyaçları karşılamada son derece mühim olduğunu belirten Prof. Dr. Murat, diyanetin son dönemlerde ezan ve Kuran okuma yarışmaları aracılığı ile yeni atılımlar gerçekleştirdiğini vurguladı. Prof. Dr. Murat’ın ardından “Yegah Mevlevi Ayini Şerifi Derviş Abdülkerim” ayinine geçildi. Etkinlik, semazenlerin sema gösterisi ve Kuran-ı Kerim tilaveti ile sona erdi.

3

2

4

5