“Sadece Tedavi Etmiyoruz Hayata Kazandırıyoruz”

AJANS ÜNİVERSİTE-Beste BUDAN, Kasım BALTACI

Fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarının hayvanlarda doğuştan ya da sonradan oluşan bir  travma veya hastalık sonrası uygulandığını ifade eden Prof. Dr. Yardibi, kas iskelet sistemindeki, sinir sistemindeki fonksiyonel bozukluklarda ve anatomik yetersizliklerde, birincil ya da yardımcı tedavi olarak rehabilitasyon ve fizik tedavinin uygulandığını belirtti.

Prof. Dr. Yardibi, “Ünitemizde öncelikli olarak hasta hayvanlarımız görüntüleme teknikleri ve laboratuar tetkikleri ile birlikte muayene edilir. Hekimlerimiz ile konsültasyonu yapılarak her hasta için konulan tanıya uygun bir fizik tedavi ve rehabilitasyon programı oluşturulur” dedi.

Prof. Dr. Yardibi, hayvanlara uygulanan fizik tedavi ve rehabilitasyon hastalıklarını “Akut ve kronik ağrı, ortopedik yaralanmalar, intervertebral disk hastalıkları, omurga rahatsızlıkları, eklem hastalıkları, kas ve tendo hastalıkları,merkezi sinir sistemi hasarları,periferal sinir sistemi hasarları” şeklinde sıraladı.

Başlıca rehabilitasyon tekniklerinin; yüzeysel sıcak ve soğuk uygulamaları, ultrason terapisi, elektrik uygulamaları (TENS ve diğer akım uygulamaları), lazer ve hidroterapi olduğunu belirten Prof. Dr. Yardibi, egzersiz, masaj ve bandaj uygulamalarının da fizik tedavi ve rehabilitasyon yöntemi olarak sayılabileceğini aktardı.

“Fakülte kliniklerimizde muayene edilmiş ya da herhangi bir ortopedik ve nörolojik rahatsızlık nedeniyle ameliyatı gerçekleştirilmiş ya da gerçekleştirilecek tüm hasta hayvanlarımız  ihtiyaç duyulduğunda Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ünitemize yönlendirilmektedir” diyen Prof. Dr. Yardibi, eğer hasta hayvan hamile ise, kanser hastası ise veya yüksek ateş enfeksiyonuna sahip olduğunda fizik tedavi uygulamalarının tercih edilmediğine dikkat çekti.

Bu nedenle diğer klinik dalları ile birlikte konsültasyona gidilerek hastaların detaylı değerlendirildiğini söyleyen Prof. Dr. Yardibi, “Fakülte hastanemiz dışında muayene edilmiş, tanısı konulmuş, fizik tedavi ihtiyacı duyularak hekimleri tarafından yönlendirilmiş hastalarımızın da gerekli konsültasyonlarının yapılmasının ardından ünitemizde tedavileri mümkün olmaktadır” şekline konuştu.

“Sene İçinde Ortalama 200 Hasta Hayvan Tedavi Ediliyor”

Fizik tedavi uygulanan hasta hayvan  sayılarında ve tedavi sürelerinde değişiklik olabildiğini ve her ay birbirinden farklı sayıda hasta tedavi ve rehabilitasyonunun gerçekleştiğini bildiren Prof. Dr.Yardibi, “Sene içinde ortalama 200 hastanın tedavisini tamamlıyoruz. Tedavi süresi en az 15 gün, günlük en az 40 dakika sürmektedir. Kedi, köpek ve tüm evcil hayvanlar ile birlikte vahşi doğa hayvanlarına da fizik tedavi ve rehabilitasyon programları uygulamaktayız” dedi.

“Rehabilitasyonda Gecikme Ve Başarısızlar Yaşanabiliyor”

Prof. Dr. Yardibi, rehabilitasyonda yaşanan güçlükleri ise şöyle aktardı: “Hırçın hastalarımızın tedavi sırasında zapt-ı zaptlarının güç olması, bazı egzersiz uygulamalarına ve hidroterapi gibi bazı fizik tedavi uygulamalarına izin vermemeleri bu süreçte karşılaştığımız zorluklar arasında sayılabilir. Hasta sahiplerinin randevu saat ve günlerini aksatmalarından kaynaklı, tedavideki bir noksanlık, hastalarımızın rehabilitasyonunda gecikme ve başarısızlıkla sonuçlanmaktadır. Bunun önüne geçmek için de ünitemize başvuran hastalarımızın hastanemizde tedavilerini mümkün kılmaktayız.”

O5S7LBki
Prof. Dr. Hasret Yardibi

“Üniversitemiz Bünyesinde 2015 Yılında Hizmet Verilen Hayvan Sayısı 36.000”

Prof. Dr. Yardibi, “İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hastanesi, Eczanesi, Merkez Laboratuarı, Acil septik ve aseptik muayene üniteleri, koyu keçi, büyük hayvan, pet hayvanları yatar hasta üniteleri, egzotik hayvan yatar hasta ünitesi, muayene ve operasyon salonları ile sadece 2015 yılında hizmet verdiği hasta sayısı 36.000 dır” diyerek sözlerini şu şekilde bitirdi, “Gerek ulusal gerekse uluslararası kuruluşlar tarafından  akredite olmuş olan fakültemiz bu sorumluluk ve bilinçle her alandaki hizmet kalitesini daha da artırma çabasındadır.”