Ruh Dünyamızın Eyleme Dönüşmesi: “Psikodrama”

AJANS ÜNİVERSİTE – Yağmur Ceren KURAL

Psikodramanın Jacop Levy Moreno tarafından geliştirildiğini belirten Prof. Dr. Şendil, “Moreno biyolojik evrende avantajlı olanların yaşamını sürdürme şansına sahip olmaları gibi, sosyal evrende de kişiler arası etkileşim örüntüleri içinde avantajlı olanların yarına kalma şansları olacağını ileri sürmüştür” dedi.

Moreno’nun eylem, spontan ve yaratıcılığın önemini vurguladığını söyleyen Prof. Dr. Şendil, “Moreno’ya göre spontanlık olmadan yaratıcılığın gelişmesi mümkün değildir. İnsanın yaratıcılığının engellenmesi durumunda bazı ruhsal sorunlar ortaya çıkar. Moreno, yaratıcılık yeteneğindeki bozulmayı psikodrama ile düzeltmeyi amaçlamıştır” şeklinde konuştu.

Psikodramanın kelime olarak “ruh dünyamızın eyleme dönüşmesi” anlamına geldiğini kaydeden Prof. Dr. Şendil, çocukluk döneminde yaşanan duygu ve düşüncelerin, psikodrama sahnesinde eylemle yeniden canlanacağını ifade etti.

1

Psikodrama, spontanlık ve empati becerisinin gelişmesini sağlar

İnsanların psikodrama ile geçmişte yaşadıkları olayları senaryoyla canlandırıp, şimdiki zamanda oynadığını dile getiren Prof. Dr. Şendil “Böylece o an ki davranışlarını daha iyi değerlendirme ve hayatlarındaki belirli veya özel gelişmeleri daha iyi anlama şansını yakalarlar” sözlerini ekledi.

Psikodramanın yararlarından bahseden Prof. Dr. Şendil, “Psikodrama, spontanlık ve empati becerisinin gelişmesini sağlar; günlük yaşamdaki rollere alışmayı sağlar; yeni durumlarla baş etme olanağı sağlar ve bilinç ve bilinç dışındaki sorunların ele alınmasına olanak verir” diye sözlerine devam etti.

Psikodrama grubunun en az altı, yedi üyeden oluştuğuna değinen Prof. Dr. Şendil, genelde on, on beş kişi ile sürdürülen psikodrama gruplarında bir yönetici ve bir yönetici yardımcısı bulunduğunu vurguladı.

image1

Çalışmak istenilen sorun, aynı şekilde sahnede canlandırılır

Tipik bir grupta üyelerin yuvarlak şekilde oturmak suretiyle birbirlerini görecek şekilde yerleştiklerine dikkat çeken Prof. Dr. Şendil, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Grup süreci çoğu kez ısınma oyunları dediğimiz, üyelerin duygu ve düşüncelerini ortaya koymayı, onları ısındırmayı amaçlayan bazı oyunlarla başlar. Çoğu zaman da bu oyunlar sırasında grup üyelerinden kendi yaşantısıyla ilgili bir sorununu çalışmak isteyen bir üye ortaya çıkar. Başoyuncu ya da protagonist dediğimiz bu kişi yöneticinin yardımı ile ve grup üyelerinden seçtiği üyeler ile sorununu aynı şekilde sahnede canlandırır.”

2

Psikodramanın önemli teknikleri: Eşleme, rol değişimi ve ayna

Canlandırma sırasında protagonistin hem kendisinin hem de sorunu yaşadığı kişi veya kişilerin rolüne girdiğini bildiren Prof. Dr. Şendil, “O rolden doğru kendisini de görme olanağı bulur. Sahne bitiminde protagonistin oyununda rol alan üyeler o rollerde neler hissettiklerini ortaya koyarlar. Son olarak tüm grup üyeleri o oyun süresince hatırladıkları bir yaşantıları varsa protagonistle paylaşırlar” dedi.

Prof. Dr. Şendil, protagonistin oyunu süresince psikodramanın önemli tekniklerinden eşleme, rol değişimi ve ayna tekniğini kullandığını açıklayarak konuşmasını sonlandırdı.