Robotik Cerrahi Önem Kazanıyor

AJANS ÜNİVERSİTE-Sibil GÜLİSTANYAN

İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Ürolojisi Ana Bilim Dalı ve Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haluk Emir, robotik cerrahiyle çok sayıda ameliyatın başarıyla yapılabildiğini; bu yöntemin erişkinlerin ardından çocukların ameliyatlarında da artık önem kazanmaya başladığını ve gelecekte ameliyat gerektiren hastalıkların tedavisinde birinci seçenek olabileceğini belirtti.

Ürolojik sorunların nadiren çevresel veya annenin hamileliği ile ilgili bazı etkenlere bağlı olarak geliştiklerine dikkat çeken Prof. Dr. Emir, çocuklarda görülenlerin hemen hiçbirinin ebeveynlerin suçluluk hissi duymalarını gerektiren sorunlar olmadığını ifade etti.

Bu sorunların birçoğunun daha bebek doğmadan belirlenip takip altına alınabileceğini belirten Prof. Dr. Emir, ürolojik hastalıkların tedavisinde ana ilkelerinin öncelikle hayati, daha sonra da sosyal uyum için gerekli fonksiyonları korumak olduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Emir, bu yöntemle “karın içerisinde yerleşimli inmemiş testis”, böbrek çıkışı ya da mesane girişi darlığı, idrarın böbreğe geri kaçışı, çalışmayan böbreğin çıkarılması veya bir böbreğin çalışmayan yarısının çıkarılması gibi sorunların tedavi edilebildiğini söyledi; laparoskopik cerrahinin geldiği en son noktanın robotik cerrahi olduğunu dile getirdi. Cerrahi tedavi yöntemlerinin endoskopik girişimlere doğru kaydığını anlatan Prof. Dr. Emir, robotik cerrahinin de gelecekte ameliyat gerektiren hastalıkların tedavisinde birinci seçenek olacağını öne sürdü.

“Robotik Cerrahi Merkezi Kurmayı Hedefliyoruz”

Türkiye’nin bazı devlet, özel ve üniversite hastanelerinde robotik sistemin kurulduğuna ve özellikle erişkin hastalarda kullanılmaya başlandığına işaret eden Prof. Dr. Emir, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ancak robotik cerrahi sisteminin kurulması da kullanımı da günümüzde oldukça maliyetli bir iştir. Bu nedenle biz kliniğimizde hastaların tedavisi için öncelikle, kliniğimizden yetişen uzmanlarımıza öğrettiğimiz laparoskopik cerrahiyi yaygın olarak kullanmaktayız. Ancak yakın gelecekte bu sorunların aşılacağı düşüncesiyle altyapımızı hazır hâle getirmekteyiz. Bu konuyla ilgili olarak fakültemizde önümüzdeki yıl uluslararası katılımlı bir çalıştay yapmak üzere hazırlıklara başladık. Yine fakültemizde, tüm ilgili birimler tarafından kullanılabilecek bir ‘Robotik Cerrahi Merkezi’ kurmak üzere gerekli çalışmaları da başlattık. Bütün hedefimiz, bir dolu olumsuz koşula rağmen hastanemizin günün gereği olan teknolojik altyapısını, hem sağlık hizmetinde hem tıp eğitiminde öncü konumda olan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’ne yakışır bir şekilde güçlendirmektir. Böylece hastanelerimizde daha yetkin doktor meslektaşlarımız yetişecek, hastalarımız da en üst düzeyde sağlık hizmetine ulaşamaya devam edeceklerdir.”