“Ricoeur ve Gadamer’de Sosyal Bilim ve Yöntem”

AJANS ÜNİVERSİTE – Hande HEPŞEN-Devrim ÇIRPAN

İÜ Edebiyat Fakültesi Amfi 3’te gerçekleştirilen Çarşamba Toplantıları’nınbu haftaki konuğu Yrd. Doç. Dr. Varlık “Ricoeur ve Gadamer’de Sosyal Bilim ve Yöntem” başlığını ele aldı.

Öğrenim hayatını Fransa’da tamamlayan Yrd. Doç. Dr. Varlık, doktora tezini Gadamer’de nesnel anlam üzerine yaptı. Ricoeur’de felsefe ve etik üzerine çalışmalarını sürdüren Yrd. Doç. Dr. Varlık, Çarşamba Toplantıları’nda Fransız filozof Paul Ricoeur ve Alman felsefeci Hans Georg Gadamer ‘in sosyal bilim ve yönteme bakışlarını aktardı. Ricoeur’un tüm kütüphanesini ve akademik çalışmalarını bıraktığı Olivier Abel’in öğrencisi olan Yrd. Doç. Dr. Selami Varlık, konuşmasına hermeneutik, sosyal bilim ve yöntemi olmak üzere bu üç temelden bahsetti.

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nde eğitim veren Yrd. Doç. Dr. Varlık, konunun çerçevesini çizmek adına Descartes’in sosyal bilimleri doğa bilimlerine yaklaştırma çalışmalarını anlattı.

DSC_0066

Ricoeur ve Gadamer’in Sosyal Bilimlere Bakış Açıları
Sosyal bilimleri doğa bilimlerine yaklaştırma girişimlerinde Descartes’ten aldığı felsefi fikirle devam eden Wilhelm Dilthey’in de sosyal bilimleri doğa bilimleri seviyesine yaklaştırma girişimlerinde bulunduğunu belirten Yrd. Doç. Dr. Varlık, “Gadamer’in sosyal bilimlerde özerlik anlayışına farklı bir bakış geliştiren Ricoeur’e geçiş yaptıktan sonra, Ricoeur’ün yöntemsel yaklaşım ve hakikatçilik arasında bir diyalektik kurma çalışmalarını anlattı” diye konuştu.

Ricoeur’ün diyalektik çalışmaları metin modeli kurmak üzerine olduğunu söyleyen Yrd. Doç. Dr. Varlık, sosyal bilimlere metin gibi algılanan anlamlı eylemler olarak açıklayan Ricoeur, sosyal bilimler ve hermeneutik arasındaki bağı iki açıdan ele aldı: Nesneler açısından ve yöntem açısından ele aldığını belirtti.