Reklam Ana Bilim Dalı’nın İlk Bilimsel Çalışması Yayımlandı

İÜ İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Reklam Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdullah Özkan’ın “Reklam Yönetimi” araştırması, İstanbul Ticaret Odası’nın sektörel etütler ve araştırmalar dizisinden kitap olarak yayınlandı. Bu araştırma ile kısa süre önce kurulan İÜ Reklam Ana Bilim Dalı’nın ilk bilimsel çalışması da yayınlamış oldu.

Kitapta, küresel iletişim, değişen paradigmalar ve reklamın yeni rolü sorgulanıyor, ikna edici iletişim aktörü olarak reklam kavramı ayrıntılı şekilde anlatılıyor. Stratejik iletişim unsuru olarak reklam yönetiminin incelendiği kitap, KOBİ’ler açısından reklamın stratejik rolünü de ele alıyor. Reklamın toplumsal etkileri, etik değerlerin önemi ve hukuksal yönden denetimi de kitapta ayrıntılı şekilde inceleniyor. “Güçlü Türkiye’nin güçlü markalara ihtiyacı var” denilen kitapta, reklamın ülkemizdeki markaların gelişimine ve değerinin artmasına yaptığı katkılar vurgulanıyor.

“Amacımız İşletmelerimiz İçin Stratejik Bir Yol Haritası Sunmaktadır”

İstanbul Ticaret Odası Genel Sekreteri Ömer Bal, kitaba yazdığı önsözde şu değerlendirmeyi yapıyor: “Yeni yüzyılda reklamcılığın öneminin giderek arttığı açıktır. Önemi artmaktadır; çünkü reklamın başardığı görevlerin hayatımızda kapladığı alan büyümektedir. Özellikle internetin hızla gelişmeye başlaması, elektronik ticaret başta olmak önümüze yepyeni fırsatların ve imkanların kapılarını da bizlere aralamaktadır.Ülkemiz açısından da reklamcılık, her geçen gün daha çok gelişen ve etkisinden, gücünden yararlanılan bir sektördür. Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) açısından reklam yönetiminin apayrı bir önemi vardır. Son yıllarda büyük bir değişim ve dönüşüm geçiren, ülke ekonomisine yaptıkları katkıyı artıran KOBİ’ler, reklam yönetiminin sunduğu imkanlardan yararlanarak hem bu katkının oranını artırabilirler, hem de güçlü markalar oluşturabilirler. “Bölgesel ve küresel bir güç” olma hedefi taşıyan her ülkenin aynı zamanda “güçlü markalara” da ihtiyacı vardır. KOBİ’ler reklamın gücünden yararlanarak bu yolda çok stratejik atılımlar gerçekleştirebilirler.

Doç. Dr. Abdullah Özkan’ın kaleme aldığı bu kitap; böyle bir vizyona işaret etmekte, reklam yönetiminin gücünün en etkili şekilde nasıl kullanılacağının yollarını göstermekte, işletmelerimiz ve kurumlarımız için stratejik bir yol haritası sunmaktadır…”