Radyo Yayıncılığına Podcast Dopingi

AJANS ÜNİVERSİTE-Arş. Gör. Damla TOSYALIOĞLU

Sistem ilk olarak Apple tarfından geliştirildiği için adı da iPod ve İngilizce broadcast kelimelerinin birleşiminden ortaya çıkmıştır. kelimenin Türkçe çevirisi “oynatıcı yayın aboneliği” olarak verilse de kullanımı henüz pek yaygın değildir.

Her Yerde ve Her Zaman

Yrd. Doç. Dr. Akyol, son yılların en popüler yeni medya kavramlarından biri olduğunu belirttiği Podcast’i şu sözlerle tarif etti: “Podcast, RSS ve müzik formatı MP3’ün birleşimiyle ortaya çıkmış bir teknoloji olup farklı konularda kayıt edilen programların internet üzerinden dağıtılması yöntemidir. Podcast, MP3 veya görüntü dosyaları biçimlerinin RSS gibi dağıtım teknikleriyle mobil araçlara bir çeşit ses içeriği aktarımı şeklinde gerçekleşmektedir.”

Apple_Podcast_logo

Podcast’in yaygınlaşmasında rol oynayan en önemli etmenlerden birinin de, Apple firmasının iTunes yazılımına podcast desteği eklemesi olduğunu ifade eden Yrd. Doç. Dr. Akyol, ve bu desteğin avantajlarını şöyle sıraladı: “Bu destek ile iPod’u ve iTunes yazılımını yükleyebilecek bir bilgisayarı olan kullanıcılar, podcast için gerekli tüm donanıma sahip olmuşlardır. Uygulamanın yaygınlaşmasındaki diğer bir etmen ise internet kullanıcılarının kendi radyo programlarını podcast teknolojisi ile internete yüklemeleridir. Podcast teknolojisi aracılığıyla, dinleyiciler radyoda takip etmek istediği, ama yayın saati nedeniyle kaçırdığı programları, daha sonradan bilgisayarına yükleyerek, istediği yer ve saatte dinleyebilir duruma gelmişlerdir.”

Yrd. Doç. Dr. Akyol, Podcast’in avantajlarını ve dezavantajlarını ise şöyle özetledi: “Podcast’in otomatik, kolay kontrol edilebilir, taşınılabilir, her zaman erişilebilir, az ve öz olma gibi birçok faydasının yanı sıra uygulama, mevcut teknoloji altyapısı ile bütenleşme sorunları, akademik içerik eksikliği, teknik sınırlamalar ve bu konudaki bilinç ve bilgi eksikliği gibi bazı dezavantajları da bulunmaktadır.”

poadcast

Mobil Öğrenmede Podcast Farkı

Yrd. Doç. Dr. Akyol, podcast’in radyo yayıncılığı dışında yeni iletişim teknolojilerinde de yoğun bir şekilde kullanıldığının altını çizerken mobil öğrenmede de tercih edilen bir teknoloji olduğunu şu sözleri ile vurguladı: “Teknolojinin hızla ilerlemesiyle mobil öğrenmede Podcast uygulamaları artış göstermiştir. Öğrenciler okulda gördükleri derslerini, etkinlik videolarını, yorumlarını her yerde mobil olarak paylaşıp eğitime kesintisiz olarak devam edebilmektedir. Yeni iletişim teknolojilerinin bir ürünü olan podcastler mobil öğrenme ve eğitim sürekliği için vazgeçilmez olmuşlardır. Son yıllarda uzaktan eğitimde alternatif bir araç olan Podcast, yapısı gereği mobil öğrenmede yaygın şekilde kullanılmaya başlayan bir uygulamadır.”