İÜ’den “Kuantum İÜ’de Çöktü” Haberi Açıklaması

AJANS ÜNİVERSİTE

Öncelikle konu ile ilgili ayrıntılı araştırma ve inceleme yapılmadan, Fen Fakültesi Dekanlığımızın görüşü sorulmadan gazeteciliğin özündeki temel ilkelere açık aykırılık oluşturan Üniversitemize yönelik bu haberi şiddetle kınıyoruz.

06.06.2014 tarihinde Radikal gazetesinin “KUANTUM İÜ’DE ÇÖKTÜ” başlıklı olarak yayımlanan, İÜ Kuantum Teknolojileri Laboratuvarının sorumlu hocaya ceza verilip kapatıldığı haberi kesinlikle doğru değildir.

İÜ Fen Fakültesi Dekanlığı, akademik özgürlüklerin, bilimin ve bilimsel araştırmanın önemini her fırsatta dile getirmiştir. Oldukça kıt kamu bütçe olanaklarını sonuna dek zorlayarak, özellikle fizik alanındaki araştırmalar için yaşamsal önemi haiz modern laboratuvarlar oluşturmuş, gerek yerli, gerekse yabancı araştırıcıların hizmetine sunmuştur.

İÜ Fen Fakültesi Kuantum Teknolojileri Laboratuvarının gerek alt yapı çalışmaları gerekse laboratuvarda kullanılacak cihazların alımı çalışmaları başta İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü’nün büyük desteği olmak üzere Üniversitemizin birçok birimi ile Fen Fakültesinin değerli öğretim üyelerinden oluşan bir ekip ile yapılmıştır. Doç. Dr. Afif Sıddıki’nin ve öğrencilerinin ilgili laboratuvarın inşaat, alt yapı gibi kurulum aşamalarında haberde iddia edildiği gibi hiçbir katkısı olmamıştır.  Söz konusu çalışmalar tamamlandıktan sonra Kuantum Teknolojileri Laboratuvarı, önemli bilimsel çalışmalar yaparak Üniversitemizi bir adım daha ileriye götüreceği inancıyla büyük ümitlerle Muğla Üniversitesi’nden İÜ Fen Fakültesi’ne naklen ataması yapılan  Doç. Dr. Afif Sıddıki’ye tahsis edilmiştir.

Laboratuvarın tüm alt yapı çalışmaları 08 Mart 2012 tarihinde tamamlanmış ve Doç. Dr. Afif Sıddıki’ye teslim edilmiştir. Cihazların kurulum aşamasında laboratuvar sorumlusu olan Doç. Dr. Afif Sıddıki’nin laboratuvarda gerekli önlemleri almaması sonucunda laboratuvarın kendisine teslim edildiği tarihten 15 gün sonra 23 Mart 2012 tarihinde ilgili laboratuvarda yangın çıkmıştır. Yangının çıkma sebebi ise, laboratuvar sorumlusu Doç. Dr. Afif Sıddıki’nin ses yalıtımı amacıyla duvarları süngerlerle kaplanmış olan mekânda kendisinin ısrarlı isteği ile makara sisteminin kaynak yapılarak takılması çalışması sırasında süngerlerin tutuşmasıdır.

Yangın sonrasında oluşan hasarın bir an önce giderilmesi ve laboratuvarın çalışır hale getirilmesine ilişkin sorumluluk Fen Fakültesi Dekanlığı tarafından Laboratuvar Sorumlusu Doç. Dr. Afif Sıddıki’ye verilmiştir.Yangından yaklaşık bir yıl sonra Doç. Dr. Afif Sıddıki, söz konusu laboratuvarın araştırma alt yapısının büyük kısmının oluşturulmasını sağlayan İstanbul Üniversitesi destekli projesinin bitmesini gerekçe göstererek laboratuvar sorumluluğunu bırakmak ve cihazların kendi üzerinden devir teslimini istemiştir.Haberde belirtildiği gibi iş güvenliği sağlanmadığı iddiası ile Doç. Dr. Afif Sıddıki’nin laboratuvar sorumluluğundan istifa etmesi gerçek dışıdır. Muğla Üniversitesi’nden İstanbul Üniversitesi’ne naklen atanma süreçlerinde ve sonrasında Doç. Dr. Afif Sıddıki’ye  her türlü destek Üniversitemiz tarafından verilmiş ve  akademik özgürlüğü hiçbir zaman kısıtlanmamıştır.

Bu sırada devam eden projeleri olmasına rağmen laboratuvar sorumluğundan ayrılarak ve cihazları devrederek projeleri askıya alan, bu projelerde çalışan araştırıcıları yok sayan Doç. Dr. Afif Sıddıki’dir. Habere söz konusu olan laboratuvarın sorumlusu Doç. Dr. Afif Sıddıki’nin laboratuvar sorumluluğunu bırakma ve cihazları devir teslim isteği Fen Fakültesi Dekanlığı tarafından kabul edilmiştir. Laboratuvar kapatılmamıştır,  laboratuvarın çöktüğü ya da ofis olarak kullanılacağı haberleri kesinlikle doğru değildir. İlgili Laboratuvar Doç. Dr. Afif Sıddıki’den teslim alındıktan sonra da halen yeni laboratuvar sorumluları tarafından araştırma laboratuvarı olarak kullanılmakta ve burada çalışmalara devam edilmektedir.

Doç. Dr. Afif Sıddıki hakkında açılan tüm soruşturmalar ilgili yönetmelikler ve mevzuatlar çerçevesinde yapılmış ve yapılmaktadır. İlgili haberde bu soruşturmaların içeriği de yanlı olarak yansıtılmıştır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

İstanbul Üniversitesi
Fen Fakültesi Dekanlığı