Prof. Dr. Uşun Tükel ile “Alberto Giacometti” Sergi Turu

Ajans Üniversite – Ege ÖZTOKAT

İÜ Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Genel Sanat Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uşun Tükel saat 19.00’da “Modern Heykel’de Boşluk Olgusu ve Alberto Giacometti Deneyi” konulu sunumu ile katılımcıları Alberto Giacometti’nin 20. Yüzyıl modern sanatındaki yeri ve önemi hakkında bilgilendirerek etkinliğe başladı. Sunumun ilk kısmında yapıtların nasıl anlamlandırılabileceğini tartışan Prof. Dr. Tükel, boşluğun sanatta sadece heykelde somutlanabildiğinden bahsetti ve Giacometti’nin eserlerinin nasıl görülmesi gerektiğini anlattı. Yeni bir form dili yaratan Giacometti’de boşluğun sözcük anlamıyla heykelde bir öğe olduğunu açıklayan Prof. Dr. Tükel, klasik heykellerde yaygın formların 20. Yüzyılda değişmesiyle için insan figürünün klasik durumlarının artık bulunmadığını anlattı. Henry Moore, Barbara Hepworth ve Fritz Wotruba’dan Giacometti’ye boşluk kullanımını açıklayan Prof. Dr. Tükel, Giacometti’de boşluğun ince figürlerin kullanımıyla ve heykelin konumlandırılmasıyla yaratıldığını görsel örneklerle çeşitlendirdi.

11077793_10153092988842088_1644840983_n

Giacometti’de heykelin etrafının bütünüyle var olduğunu, dolayısıyla farklı mekânlarda farklı etkilere sahip olduğunu açıklayan Prof. Dr. Tükel, heykelin kendi etrafındaki boşluğu tanımladığını anlattı. Jean-Paul Sartre’dan alıntılarla “Onun için yaratmak boşluğu kesip atmaktır. Fazlalıkları akıtmak için o boşluğu sıkıştırır” cümlesinin altını çizen Prof. Dr. Tükel “Giacometti’yi Giacometti yapan da işte budur” dedi. Giacometti’nin uzak bir kafayı yakın bir bedenin üzerine koyduğunu, bizim heykelde insan figürü, insan yontması aradığımızı ama Giacometti’nin insanı değil onun görüntüsünü yonttuğunu söyleyen Prof. Dr. Tükel “Uzaktan insanlara bakın, hepsi Giacometti figürü gibidir. Giacometti deneyi de budur. Ama yakınlaştığınızda o anlam artık yoktur, hiçbir şey göremezsiniz” dedi ve sunum sonrası Pera Müzesi’nin Giacometti sergisini katılımcılarla gezerek anlattıklarını sergiden örneklerle açıkladı.