Prof. Dr. Özmen, Art and Intercultural Dialogue Kitabına Katkıda Bulundu

AJANS ÜNİVERSİTE

Editörlüğünü Susana Gonçalves (Instituto Politécnico de Coimbra/Portugal) ve Suzanne Majhanovich’in (University of Western Ontario/Canada) yaptığı kitapta, Prof. Dr. Özmen “Mediation of Culture and Intercultural Dialogue through Dramas” adlı bölümü kaleme aldı.

Yeni Microsoft PowerPoint Sunusu

“Art and Intercultural Dialogue”, sanat ve eğitim alanında uluslararası ve karşılaştırmalı çalışmalar sunmayı hedefleyen ve önemli araştırmacıların bölümlerinin de yer aldığı “Comparative and International Education: A Diversity of Voices” adlı serinin de bir parçası. Özellikle iletişim, sanat ve eğitim alanında kaynak niteliğinde olan kitap, Barnes&Noble ve Amazon gibi internet sitelerden temin edilebilir.

İÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü