“Pembe Ev Terliklerinizi Giymeye Ne Dersiniz?”

Prof. Dr. Nilüfer Sezer – İletim Gazetesi Haziran 2015 Sayısı Köşe Yazısı

Düşünme nadiren kendi başına değer taşıyan bir süreçtir. Çoğu zaman düşünmenin temelinde bir uygulama biçimini tayin etmek ya da tasarlamak amacı yatar. Bazen düşünme ve uygulama birbirini takip eden iki farklı evredir. Bazı za­manlarda ise düşünmeyle uygulama iç içedir. Öyle ki uygu­lama sırasında düşünme de yer alır.

Ayakkabılar uygulamayı çağrıştırırlar. Eğer bir yere yürüye­rek gidecekseniz, ayakkabılara gereksinim duyarsınız. Ayak­kabılar, tıpkı uygulama gibi, bir hedefe ulaşmak içindirler. Şapkalar düşünmek, ayakkabılar da uygulamak içindirler. Bir defada sadece bir şapka takabiliriz, ancak aynı anda fark­lı iki tek ayakkabı giyebiliriz. Bu bir avantajdır. Altı düşün­me şapkasıyla her seferinde bir tek şey yapmak isteriz. Uygulamada ise belli bir durumu, önyargıya kapılmadan ele alma zorunluğu be­lirli bir esneklik gerektirir.Çoğu zaman bir du­rumda aynı anda iki tür uygulama ayakkabısının kullanıl­ması gerekebilir. Böyle durumlarda farklı ayakkabı tekleri seçeriz:“Burada turuncu (acil durum) ve pembe (şefkat) karışımı söz konusu.”; “Bu daha çok lacivert ayakkabı uygulaması ancak içinde bir miktar mor unsur da bulunuyor.”Farklı teklerden oluşan ayakkabı çifti esneklik sağlar, böylece altı ayakkabıyla otuz değişik olasılık elde edebiliriz. Bu otuz olasılığın hepsini öğrenmek gerekli değildir. Sadece altı uygulama türünü öğrenmek ve bunları gerektiği biçimde eş­leştirmek yeterlidir.

Lacivert Resmi Ayakkabı

“Dinle, burada kullanabileceğimiz rutin bir prosedür var. Her seferinde Amerika’yı yeniden keşfetmeye çalış­ma. Yoksa kesinlikle yanlış yaparsın. Prosedüre uy. Durum lacivert resmi ayakkabı uygulama tarzını ge­rektiriyor.”

Lacivert ayakkabılı uygulama tarzı formaliteye ve rutinlere ağırlık verir. Bazı za­manlarda rutinler güvenliği sağlamak ve hatalara engel ol­mak için çok gereklidirler. Bir rutin bir uygulamanın nasıl yapılacağını ön­ceden belirleyen bir uygulama modelidir.Uygun rutin seçildikten sonra geriye bu rutinin eksiksiz bir şekilde izlenerek uygulamanın yürürlüğe konması kalır.

Gri Spor Ayakkabısı

“Devamsızlıktaki bu artışın nedenlerini öğrenmemiz gere­kiyor. Başka uygulamalara geçmeden önce biraz gri spor ayakkabısı uygulamasında bulunmalıyız. Daha fazla bilgi toplamalıyız.”

Gri ayakkabı uygulama tarzın­da bulunan bir kimse, bir bakıma gizli gizli dolaşır, dinler ve araştırma yapar. Bu ayakkabı biçimi resmi olmayan, rahat ve sakin bir biçimdir. Bu uygulamada başkaları tarafından fark edilmek ya da başkalarını etkilemek gibi bir amaç yoktur.Bir kuramı inceleyen bilim adamları, araştırma yapan gazete­ciler, bir suç olayını çözen dedektifler, yeni bir ürünün yara­tacağı talebi öngörmeye çalışan piyasa araştırmacıları, kamuoyu araştırmacıları gri uygulama tarzını kullanırlar.

Kahverengi Yürüyüş Ayakkabası

“Bu kahverengi yürüyüş ayakkabısı işi. İşi ele al ve neler yapabileceğine bak. Makul ve pratik ol. Stratejilerini durumun gelişmesine göre belirle.”

Kahverengi günlük bir renktir. Yürü­yüş ayakkabıları kalın, kaba, sağlam ayakkabılardır ve zor koşullara dayanıklıdırlar.Kahverengi yürüyüş ayakkabılı uygulama, pratikliği, prag­matizmi ve sezgi gücünü vurgular. Esneklik kahverengi yürüyüş ayakkabılı uygulamanın çok önemli bir yönüdür. Durum değiştikçe siz de davranışınızı değiştirirsiniz. Eğer yapmaya karar verdiğiniz şeyi yapamazsanız, hedefinizi değiştirirsiniz. Kahverengi yürüyüş ayakkabılı uygulama katı değildir. Elinizden ne geliyorsa onu yaparsınız.

Turuncu Lastik Çizme

“Acil bir durum var. Nehir taştı. Turuncu lastik çizmeli uy­gulama tarzında hareket edilecek. Harekete geç.”

Turuncu, uyarı ve alarmı çağrıştıran canlı bir renktir. Lastik çizmeler itfaiyeciler ve acil yardım grupları tarafından kulla­nılırlar; günlük kullanıma uygun değillerdir. Bu nedenle turuncu lastik çizmeli uygulama tarzı acil durumlarla, krizler­le ve tehlikelerle ilgilidir. Bu uygulamanın odak noktası ve öncelikleri açıktır: Tehlikeleri azaltmak. Durumun ve onunla ilgili tehlikelerin dikkatlice değerlendirilmesi gereklidir. Bir strateji ve bu stratejiyi uygulamak için gerekli uygulama adımlarının tasarlanması lazımdır. Pembe Terlik

“Bu bayan, uzun bir süredir bizimle birlikte çalışıyor ve çok sadık bir eleman. Ancak bu pozisyona başka birisini almamız lazım. Pembe terliklerini giy ve bu durumu hallet.”

Pembe yumuşak bir renktir. Bazı sağlık merkezleri sertliğe eğilimli ya da huzursuz hastalar için pembe renkli odalar kullanırlar; pembe onları yatıştırır ve sakinleştirir.Pembe uygulama tarzı insan duygularıyla, şefkatle, sempatiy­le, insanın karşısındakine hassas ve sevecen bir ilgi gösterme­siyle ilgilidir. İnsanın insana ilgi göstermesi bir ailenin özünü oluşturur, insanın insana ilgi göstermesi başarılı bir toplumu tanımlar. İnsanın insana ilgi göstermesi uygarlığın temelidir.

Mor Binici Çizmesi

“Karşında bir resmi görevli olarak bulunuyorum-komşun olarak değil. Gördüğün gibi mor binici çiz­melerimi giydim.”

Mor, imparatorluğu temsil eden görkemli bir renktir ve yet­kiyi çağrıştırır. Binici çizmeleri özel durumlarda kullanılır­lar. Mor binici çizmeli uygulama tarzı bir kişinin resmi bir rol kapsamında hareket ettiğini belirtir. Burada davranışları belirleyen kişi değil onun üstlendiği resmi roldür. Aslında kişi rolü bilinçli olarak oynar. Davranışlar bu rolün gerektir­diği davranış biçimine göre yönlendirilir. Bu davranış biçi­minin rolün gerektirdiği bir davranış biçimi olduğunun açıkça belirlenmesi ve role uygun bir şekilde hareket edilme­si önemlidir. Bu sınırlar dâhilindeinisiyatife de yer vardır.

Ayakkabı metaforunu kullanmanın avantajlarından birisi de normalde ayakkabıları çift olarak giymemizdir. Gerçek yaşamda aynı anda bir pembe ev terliği ve bir turuncu lastik çizme giymesek de, bir durum içinde hem pembe hem de turuncu unsurlar içeren bir müdahale gerektiriyorsa, bu iki uygulama tarzını birleştirebiliriz.

“Haydi, o zaman, bu tam da kahverengi yürüyüş ayakkabısı işi. Gerekli olan her şeyi yapın. Ancak gri spor ayakkabısını da aklınızda tutun. Ortada toplanabilecek yararlı bilgiler olabilir.”

(Kaynak: BONO, Edward De, Altı Ayakkabılı Uygulama Tekniği, Remzi Kitapevi, 1998)